IhiAt) yn ei phalasau a adwaenir yn amddijfynfa."__Pa. xlviü. 3. Itòiffpìj5íìjr €glmp. *r y (jlofii trpigla uchod,—ei wys hen I wasanaetb Dawdod; ^ana ei hen dinc hynod, tlan, lilan, Llan y w'r fan i fod. Ebeîí Fardi). Ü fewn dy gaerau heddwch boed, I'th 1 ysoedd deued hawddfyd : Kr niwyu fy mrodyr mae'r arch hon, A'ui cyminydogiou hefyd. Ps. oinr. Rhif. VII. Ctf. I. RHAGFYR, 1873. Pris 2g. CYNNWYSIAD. ^ynodeb ... ... ... ... ... 97 ^ÿledion y Capeli a'u Drygau Moesol ... ... 98 ^Sgolion i'r Dosparth Canol Eadd ... ... 103 ** Arfau Newydd ... ... ... ... 104 ^eddf y " School Board " yn gwneud Gwoddi yn Anghyfreithlawn ... ... ... 107 ^r Eglwys yn Adennill Serch yr Athrylith Gym- reig ... ... ... ... ... 109 ^ûciliad Mr. Miall ... ... ... ...111 ^rarywion ... ... ... ... ... 112 GEYNODEB. ÍRWY farwolaeth Syr William Bovill, yraae Syr J. D. Coleridge wedi cael ei bennodi i fod yn " Lord ^hief Justice of tlie Comnion Pleas " yn ei le, ac o fônlyniad y mae Syr Henry James wedi cael ei ddor- ^afu i'r swydd a waghawyd trwy ei bennodiad, sef, ta "Attorney Generalship;" ac i'elly yn awr y mae *r y Llywodraeth eisieu " Solicitor General." Pwy rff y swydd ? ydyw y cwestiwn yn ngeuau llawer. _ mae Mr. Vernon Harcourt, yr aelod dros ddinas ÿhydychen, wedi cael ei bennodi. Gwnaeth Mr. ^arcourt, un o'r aeithiau goreu a draddodwyd yn *byn cynnygiad Mr. Miall, gan brofi j byddai Dad- ^Bsylltiad yr Eglwys yn agor y ffordd i Babydd csgyn ^orsedd. Paham na chafodd Mr. Watlíin Williams, ^fitt Mr. Osborn Morgan ei dderohafu i'r swydd am ba ^ y maent ill dau wedi bod yn blysio cyhyd ? Y mae ^erth yr Eglwys trwy'r wlad wedi ymddangos yn yr ^tooliadau diweddar, ac wedi rhoddi rhybuddion eglur ' Mr. Gladstone, fod yn rhaid iddo beidio digio plaid ^ef y Rhyddfrydwyr Eglwysig. Gan nad ydyw Mr. Wilüams a Mr. Morgan ddim yn hytrach nag offer- ^nau swyddogol yn nwylaw yr Ymneillduwyr Radi- ^laidd gwrth-Eglwysig, buasai derchafiad un o bon- hit yn sicr o ddigio ugeiniau o filoedd o Eglwyswyr, ^ cholli eu " votes " i Mr. Gladstone. Y mae y ddau îoneddwr wedi ceisio neidio trwy gymmorth Radical- Jaeth Ymneillduol ar gefnau eu ccffylau, ond wrth bardduo yr Eglwys y maent wedi rhoddi naid rhy Wydwyllt, wedi myned yn rhy bell, ac yn lle disgyn ^n gysurus i eistedd ar y cyfrwy, y maent wcdi syrtnio ^.r yr ochr draw, ac yn goiwedd yn y llaid, yn ddolurus ^ siommedig yn nghanol chwcrthiniad yr Edrychwyr. Çrwneler yr un modd i'r neb a gais ddringo trwy §wymp yr Eglwys. Bydded iddynt ran Sennachcrib ''Ar hyd yr un ffordd ag y daeth, y dychwel; ac ni ddaw i mewn i'r ddinas hon, medd yr Arglwydd Canys mi a ddiffynaf y ddinas hon." YMAE Archesgob Caergaint a phennaethiaid yr Eglwys wedi sefydlu Cymdeithas Ddirwestol Eglwysig, er attal cynnydd dinystriol meddwdod yn ein gwlad. Yr ydym yn gobeithio y ffurfir canghen o'r Gymdeithas hon ymhob plwyf. Y mae un Oífeir- iad yn Staffordshire wedi sefydlu yn ei blwyf gym- deithas flodouog, dan enw y " Y Frawdoliaeth Ddir- westol Eglwysig." Y mae dwy Urdd yn y Prawdoliaeth. Y mae bro- dyr un Urdd, sof yr Urdd Wen, yn ymrwymo i beidio yfed ond yn hollol gymmedrol, ac i ymattal rhag y " slottian " a'rdiotta cymdeithasol. Ymae brodyr yr Urdd arall, sef yr Urdd Werdd, yn ymrwymo i ymwrthod yn hollol â phob diodydd meddwol. Os bydd un o Frodyr yr Urdd Wen wedi troseddu cym- ìnedroldeb, y gosp osodcdig ydyw fod yn rhaid iddo fyned dan ymrwymiad yr Urdd Werdd, neu gael ei droi allan o gylch y Frawdoliaeth. Y mao Trefn for o Weddi Gyffredin wedi ei phen- nodi i gael oi hoffrymmu beunydd gan bob aelod yn.y Príiwdoliaeth, ac i fod megis yn rhwymyn ysprydol rhyngddynt â'u gilydd. Y mae y drefn fel y caníyn : " Cydewym y Weddi Undebol i'w Habfee yn Fetjnyddioi." " Hollalluog Dduw a Nefol Dad, caniattâ i mi, ac i bawb sydd wedi cydymrwymo dan yr un addewid a myfi, gynnorthwy dy Yspryd Glân, fel y gallom wrth- sefyll profodigaeth, ac ymgadw mewn dirwest, sob- rwydd, a diweirdeb. Maddeu i ni holl bechodau ein bywyd a. acth heibio. Cadw ni o fewn undeb dy Eg- lwys. Tywys ni ar hyd ffordd yr iachawdwriaeth ; a dwg ni yn y diwedd i'th deyrnas dragywyddol trwy ein Harglwydd a'n Hiachawdwr Iesu Grist'—Amen." Arglwydd, Trugarhâ wrthym. Crist, Trugarhâ wrthym. Arglwydd, Trugarhâ wrthym. " Ein'Tad," &c. Da gennym fyddai gweled cymdeithas Eglwysig gyffclyb ymhob plwyf yn Nghymru. Byddai yn fen- dith anrhaethol. Gadewch ì ni fel Offeiriaid fyned at y gwaith. YMAE Mr. Maclagan, Offeiriad enwog Newington, yn Llundain, wedi dynoethi gweithrediadau Ymneillduwyr politicaidd yn ei blwyf. Yr oedd y " Metropolitan Board of Works " wedi cael gallu gan y Parliament, i ledaenu Heol fawr Newington Butts, \—