Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

mbtàífpgîẁ jr <%ltog§+ 1873-4,. cir:isr:Esrw"srsiJLi): 147 157 158 67 11!) Amrywion ......16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144,151, 176, 191 Araith gan Aelod Seneddol ar yr Eglwys .. 4 At ein gohebwyr ........................ 7 At ddarllenwyr Amddiffynydd yr Eglwys .. 8 At ein darllenwyr........................ 113 Adolygiad ............................53, 86 Ammodau Tystiolaeth Gredadwy.......... 63 Amser i ail-ystyried..............,....... 72 Addysg y " School Boards," a maint y draul 78 Atbrawiaeth Cyffes a gollyngdod yn Eglwys Loegr.............................. 83 Amser »e Arian Cyssegredig.............. 85 Amrywiaeth doniau ac unffurûaeth y drefn blwyfol .............................. 143 Athrawiaetb ddieitlir ynghylch rhwymedig- aethau moesol geirwirdeb, gan y Parch. John Owen, gynt o'r Ty'nllwyn, a Mr. Morgan Richards (Morgrugyn Machno), Bangor ............................ Awr yr oruchaôaeth Geidwadol yn awr diwyg- iadau Eglwysig...................... Arwyddion yr Amserau.................. A ydyw Egíwysig Sefydledig yn annhegwch tuag at enwadau eraill .............. 167 Arian drwg yn y Drysorfa o Abermeurig.... 181 Aŵiewyddiad Eglwys Gadeiriol Worcester .. 191 Barn Ardalyddes Westminster am Radical iaetu............................... Bradwyr anfeddylgar yr Eglwys .......... Bwrdd Ysgol Ruabon .................... 165 Crynodeb......1,17, 33, 49, 65, 81,97, 113, ^129, 145, 161, (177 Claddedigaeth yn Ffraingc... .*............ 37 Cost ymneillduaeth i Gyinru.............. 117 Canmoliaeth i'r Eglwys gan ymneillduwr Americanaidd ...................... 127 Cymdeithas i adnewyddu undeb crefyddol yn ein gwlad .......................... 135 Cymmanfa fawr pregethwyr politicaidd yn Ngogledd Cymru....................141 Cenhadaeth Gartrefol yr Eglwys .......... 163 Ceidwadaeth Gymdeithasol................ 173 Cfiidwadaeth Crefrddol .................. 183 Creíydd Talcen y Capel .................. 186 Dyfyniadau ..... ................... 6 Deddf Addysg Ëlfoiôí (1870).............. 19 Dirprwywyr yr Ysgolion Gwaddoledig (1869) yn Rhiwabon a Gelligaer ............ 38 Dyledion y Capeli a'u Drygau Moesol...... 98 Deddf y " School Board " yngwneud gweddi yn Anghyfreithlawn.................. 107 Dadgyssylltiad yn ddrws i ddychweliad Pab- yddiaeth........—-----.............. 115 Dirgelwch y cyfarthiadau politicaidd ......124 Dryllio Muriau y Gwahaniaeth............ 180 Dadgyssylltiad y Dadgyssylltwyr.......... 188 Dadsefydliad yr Eglwys yn Ffraingc........ 191 ^sgobẀanchester ar yr ülyniaeth Apostolaidd 79 E'gff?ddorjM)erth Moliant......'.......... 90 JtíÖ^r. Miall ...................... 111 ägffD^ordsworth ar bryniad bywioliaethau 166 Esgob Mancbester a'r Gweithwyr Amaeth- yddol.............................. 183 Ffag Brotestaniaeth Radicaliaid Ymneillduol Cymru.............................. 66 Cohebiaethau............................ 36 Golygiadau lawer, ond un gwirionedd...... 40 Gwywhad achos y Bedyddwyr yn Lleogr.... 65 Gwastraff Ff uggref yddol.................. 88 Golwg ar gyflwr y baradwys Radicalaidd .... 13 Golygiadau Plwyfol...................... 184 íiraeth am undeb crefyddol yn Germany .. 78 Honiadau ffug Olyniaeth Apostolaidd...... 120 In Memotiam............................ 132 John Stuart Mill........................ 95 Llajs yr Eglwys yn y Wladwriaeth ........ 160 Methiant y gvfundrefn ddiwaddol mewn ardal dlawd .............................. 127 Mr. John Bright yn ceisio ffrwyno y Radical- iaid eithafol ........................ 54 Mr. Spurgeon yn cau ei gapel ar Wener y Croglith............................ 182 Oes y caru pawb........................ 165 Pwy sydd yn rhoddi Addysg i'í Bobl ?...... 20 Pabyddiaeth yn y "Faner" a Phrif Ysgol Aberystwytli ........................ 45 Pregethu yr Efengyl i'r Cyfoethogion...... 51 Prophwydoliaeth John Wesley am gwymp y Wesleyaid............'.............. 60 Pob Awel Dysgeidiaeth .................. 62 Pont dros yr Agendor.................... 93 Prophwydoliaeth cyn yr etholiad .......... 175 Pererindod y " Faner " i Paray-le.monial .. 189 Rhyddfrydiaeth Mr. John Owen, gynt o'r Ty'nllwyn, yn awr o'r Caenewydd...... 34 Rhyddid, Cydraddoldeb, Brawdgarwch...... 134 Rhyddid, gwaith, a chrefydd ............ 152 Radicaliaid Cymru yn Brif Noddwyr Pabyddiaeth ........................ 179 Rhydd-feddylwyr (Free thinkers) yn Wasau- aethwyr Llygredigaeth .............. 180 Sut cawn ni estyn y " Job " '.............. 11 Tri achos y cwymp Gladstonaidd.......... 166 Uchelgais gymdeithasol yn temtio y dadgys- sylltwyr............................ 136 Undeb y Gweithwyr ac Undeb yMeistriaid.. 131 Wardeiniaid Eglwysig.................... 183 Y Dadgyssylltwyr yn Llanelli ............ 5 Y ffynnon a lenwa lestri y Gweinidogion Wesleyaidd.......................... 15 Y Degymmau—Pa fodd y rhannwyd hwynt? 18 Y Dreth Ysgol—Pwy sydd yn cael yr arian ? 19 YWasg................................ 21 Y Cydraddolwyr yn lladd Rhyddid Creíyddol 24 YNwy-Gronfa Ganolog.................. 27 Y Parliament ar Eglwys ..............30, 37 Ymgais i Ddadsefydlu Athrawiaethau'r Eglwys 31 Y Scriw yn gwasgu Mr. Samuel Morley .... 39 Y Gynnadledd Esgobaethol .............. 62 Y drefn Wirfoddol yn yr Eglwys .......... 76' Y Weinidogaeth Ymneillduol yn taflu ar y plwyf .............................. 133 Y Ballot wedi torri scriw y seiat............ 139 Y modd i fod yn fwy na choncwerwyr...... 156 Y cyfnewidiad yn marn y wlad yn sicrhau tawelwch i'r Eglwys i weithio........ 159 Ymladd am lonydd i weithio.............. 11 Yr Eglwys a'r Parliament ............*.... 13 Yr Eglwys Gadeiriol .................... 56 Yr Aiarnad Annibynol am wendid y Weinid ogaeth ac afiechyd yr enwad.......... 67 Yr ymosodwyr wedi cael digon o'r Frwydr.. 74 Yr Olew diweddaf a Llyfrau y Capel ...... 91 Ysgolion i'r Dosparth Canol Radd ........ 103 Yr Arfau Newydd........................ 104 Yr Eglwys yn Adennill Serch yr Athrylith Gymreig............................. 109 Ymladd dros egwyddorion, nid enllibio per- sonau .............................. 126 Yr Eglwys fel unig g^çtrefle arafwch crefyddol 155 Yr un pwngc mawr ...................... 167 Yr Ymneillduaeth Hèn a Newydd.......... 168 Yr Eglwys ac etholiad Ceredigion.......... 171 Yr Eglwys Brydeinig a'r EglwysDdwyreinìol 174 Ysgolion Anenwadol...................... 55 V<J . ,. • '■-.."