Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MISOL CYLCHGRAWN AT WA6ANAETH DIBWESTWYB, TEMLWYB DA, Y GrOBEITHLTT. A'B YSGOL SABBOTHOL (DAN NAWDD UWCH DEML GTMEEIG CYMEU, U.A.T.D.), Dan Olygiad y Parch. W. Jones, M.A., Fourcrosses, near ChwilogR.S.O. CYIÎW Ebthtglatt, Ysgbifatj, ftc.:— Onid Oes Achos ?................................... 97 " Na ad i Drugaredd a Gwirionedd ym- adael a thi." Gan W. Ll. Jones, Henllan............................................. 99 Y Dyn Cloff. Gan Mr. T. Jentdns, Efail Fach................................................. 99 Celwydd. Gan W. H. Roberts, Penfras 100 Teulu y Gwyndy...............,................... 101 ObHEBIAETHATJ:— GwinSwper yr Arglwydd. Gan Char- lesMaro ........................................... 103 At " Hen Ddirwestwr Arall" a'i Gyf- eillion ....................„........................ 103 Dat.kx yb Abeithydd a'b YsoBiraxrDD:— Tlodi.................................................... 103 Ffeithiau................................................104 Hanesynau Addysgiadol :— Hyawdledd Gofld. Cyf. gan Miss A. Rees, Rhydlewis................................. 105 Cyfriíoldeb Rhieni............................... 106 CONGL YB ADBODDWB A'B DADOANTDD :— Y Fam a'r Ferch Annuwiol ar Foreu'r Adgyfodiad ...................;................ 106 Dernyn heb Atalnodau. Anfonwyd ganEvan J. Evans, Tregaron........... 107 YSIAD. DOSBAETH T PLANT :— " Un Angel Bach yn eisieu." Gan Cer- idwenPeris ................................... 107 Gwas Ffyddlawn. Gan Evan Jones, Llanaelhaiarn ..................................108 Gwrthddrych Cariad. Gan Evan Jones, Llar-aelhaiarn.......................,......... 108 Ye AbDD:— Hannah Margaretta. Gan Bryth'on- ferch, Blaenanerch .......................... 109 Manion. Gan D. E. D. (Dyfl Fardd) Machynlleth...............*».....................109 Babddoniaeth :— Molawd Dirwest...................................110 Gwroniaid Rhyddid. Gan Thomas Hugftes, 'üalít.........................i........ 110 Ffarwel i'r Gwirod, Tro atom Ni. Gan Gwilym Eilian, Lerpwl ........q~.......'.. 110 Ioan yn Ynye Patmos. Gan Irfonfab, Llanwrtyd......................................... 110 Y Noswaith Dawel. Gan Alfred Tywi Thomas, Rhosmaeu .......................... 110 CanDdirwestol. GanCl«ilT?íìnfab ...... 111 Adoltoiad y Wasg.....................v.......... ill COFNODION............................................. 111 Ambywion.............................................112 AT BIN GOHEBWTB................................ CAERNARFON: ABGBAPHWTD A CHYHOEDDWYD OAN D. W. DAYIES AXD CO., 8WYDDFA "T OENEDL GYMBEIG."