18 8 1. CYLCHGRAWN MISOL AT WA8ANAETH DIBWESTWYR, TEMLWYS DA, Y GOBEITHLU, A'R YS30L SABBOTHOL (DAN NAWDD TJWCH DEML GYMREIG CIMRÜ, Ü.A.T.D.), Dan Olygiad y i>arc7i. W. Jones, M.A., Fourcrosses, near Ohwilog R.8.O. CYNW EBTHYÖLAÜ, YSOBIFATJ, &C.:— Y Cyöeithiad Seisnig Diwygiedisr o'r Testament Newydd a Phwnc y Diod- ydd. Gan y Parch. W. R. Jones, Caergybi ........................................ ^" Beth am Ddirwest yn y Mil Blynydd- oead ? « an y Parcb. Chnstmas Evans 118 Yr Elien Ymósodol sydd mewn Teml- yddiaethDda.............................. \& Colpoiteur. Gan Orielydd.................151 Hanesynau Addysgiadol :— Ohwe'Choiniog .................................. '51 Mochyn öant Ànthony ' \................... 152 Conol yb Adboddwb a'b Dadoanydd :— Dernyn heb Atal-nodan. Anfonwyd gan D. H. Dayies, Treí?aron.............. 153 Dadl y Bachgen r.'r Bûtd, Gan y Parch. ThomasLevi....................... 153 YSIAD. DOSBABTH Y PLANT:— Cwyn Flentyn Amddifad ar y Plwyf. GaA y diweddar Emrys ................... Hysbysiad Tafarnwr Gcnest ......... Y Llwyn Bythoi/wybdd :— Mr. William Roberts, Penuel, Ffestin- iog. OanR. O. E ........................... Mr. John Will ams, Ysgoldy,Dinorwig Gan Richard J. Hushes, Dinorwi» Ye Aedd :— Gwaredwr i mi. Gan y diweddar Gwyiìdno........................................... C»nu yn yr Addoliad ........................... ) ory-Iun Llwyddiant Bydol .............. Adolyoiad y Wasg................................ Babddoniaeth:— Cân Ddirwestol. Gan y niweddar Mr. William Davies, Ty'r Capel, Gwyth- orin ger LUtnrwat............................. Cofnodion............................................. 154 151 155 156 157 157 157 15(i 158 159 CAELNAIIFON: ABOBAPHWYD a chyhoeddwyd gan d. w. davies "y genedl gymeeio." BWYDDFA