Skip to main content

Yr Athronydd Cymreig (Tha Welsh Phllosapher). Rhif 5í] TACHWEDD, 1894. [Cyf. V. DYSGEIDIAETH GWYDDONIAETH A DATGUDDIAD. (5) i.—Y mae Gwyddoneg yn dysgu fod Creawdwr. Ceir hyd yn nod Darwin yn cydnabod fod bywyd wedi ei an- adlu yn wreidîiol gan Oreawdwr i ychydig ifurfiau, neu efallai un. Y Proffesor Owen a ddywed nad yw deddf ond ail achos, a'i bod dan arweiniad dealldwriaeth y Creawdwr. Addefa Herbert Spencer y g-all fod lle i Dduw fel awdwr grym (force), ond dadleua Agassez, Hitchcock. a Dana, fod gwyddoneg mor eglur a dat- guddiad yn dweyd " Yn y dechreuad y creodd Duw." (1). Y mae datguddiad yn dechreu gyda'r hysbysiad ofnadwy o ogoneddus, sydd fel cyhoeddiad o'r tra- gwyddoldeb pell, "Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear." 2.—Dysga gwyddoneg fod defyn yn bodoli yn y dechreuad mewn sefyllfa hylifol, a nwyol, heb; unrhyw ffurf benodol arno, wedi ei ordoi gan gymylau, a thyw)'llwch tryblith dilun. (2). Moses a ddywed, " Ar ddaear oedd afîuniaidd a gwag, a thywyllwch oedd ar wyneb y dyfnder." 3.—Gwyddoneg a ddywed fod afîuniaidd o nwyau, a nifwlion wrth eu tewychu yn ymffurfio ýn hîi'iau, a byd- oedd, a chafwyd goleuni. (3). Datguddiad o'i deall yn briodol a ddywed hefyd, " Duw a ddywedodd, Bydded goleuni, a goleuni afu.:'