Skip to main content

Yr Athronydd Cymreig The Welsh Philosopher). Rhif 42] CHWEFROR, 1894. [Cyf. V. HOLWYDDOREG EFENGYLAIDD GYDA NODIADAU. Gofyniad.—A ellwch chwi nodi rhyw ran yn y Beibl svdd yn dysgu fod y Mab yn cael ei ahv yn benodol yn Dduw ? Atebiad.—Y tnae yn ysgrifenedig yn Hebreaid i. 8, " Ond wrth y Mab, dy orseddfainc di O Dduw syddyn oes oesoedd : teyrnwialen uniondeb yw teyrnwialen dy deyrnas di." Nodiad.—Gwir y darllenir yr adnod hon gan Undod- iaid yn wahanol. Yn lle "O Dduw," darllenant "Duw yw dy orseddfainc." Felly y darllenai Grotius ygeiriau, ac fe geir eraill yn gwneyd yr un rrodd, ond yn hollol annaturiol. Cyfarchiad sydd yn y geiriau i'r hwn sydd Dduw uwchlaw pawb, yn Dduw bendigedig yn oes oesoedd." Darllena rhai o'r ysgriflyfrau hynafyfraw- ddeg " teyrnwialen uniondeb " yn teyrnwialen cyfiawn- der," ac yn lle " teyrnwialen dy deyrnas," yn " teyrn- wialen ei deyrnas." G—A ellwch chwi nodi rhyw ran yn y Beibl lle y dy- wedir yn benodol fod yr Ysbryd yn Dduw ? A—Ysgrifenedig yw yn Llyfr yr Actau v. 3, 4, "Pa*- ham y llanwodd Satan dy galon di i ddywedyd celwydd wrth yr Y^bryd Glan- ni ddywedaist gelwydd wrth ddynion, ond wrth Dduw." Nodiad—Y mae rhai, tra yn credu yn nwyfoldeb Crist, yn gwadu dwyfoldeb yr Ysbryd Gian, ac mewn