Skip to main content

Yr Athronydd Cymheig (The Welsh Philosopher). Rhif 34]. MEHEFIN, 1893. [Cyf. IV. Y DOSBARTH ATHRONYDDOL. Elfenau Meddyleg. Pennod I. Ym loybyddiaeth. AîsWYL Gyfeillion, 'Yr ydym wedi bwiiadu cynal Dosbarth Athronyddol er's cryn amser bellach. Yr anhawster mwyaf )Tdoedd methu penderfynu gyda phagangen i ddechreu. Ondyr ydym yn sicr na fyddwn yn bell o'n Ue wrth gychwyn gyda Meddyleg. Dyna gyngor Socrates i'r holl bobl, ac yn enwedig dynion ieuainc Athen, "Adnebydd dy hun." Dyma yn ddiau y cam cyntaf i adnabod natur, a'r gread- igaeth yn ei gwahanol agweddau, hyd at adnabod y Bod anfeidrol, ydyw i ddyn adnabod ei hun, am ei fod yn gyfuniad ar raddfa fechan o'r cread materol ac ysbrydol. Miniature o'r bydysawd ydyw. Nis gwyddom pa íe i ddechreu y gwersi hyn yn well nag ar sylfaen neu faes sicrwydd am holl alluoedd, teimladau. a gweithrediadau y meddwl, sef ymwybyddueth. Sylwedd syml, ao nid cyfansawdd fel y corff, ydyw y meddwl, ac ar faes ym- wybyddiaeth y gall adnabod ei hun, Sylwn ar y 1. Gwahatiol symadau am Ymwybyddi'ieth. Priodol y dywedodd athronydd henafol, ' Ar y ddaear nid oes dim yn fawr ond dyn, ac mewn dyn nid oes dim yn fawr ond