Skip to main content

Yr Athronydd Gymreig (The Welsh Philosopher). Rhif 32]. EBRILL, 1893. [Cyf. ÍV. A T H R O X I A E T H Y R I A W N Penod IV. Damcaniaeth Anselm. Yr IAWN YN DALIAD DYLED. YBIWN mai dyma'r fan i ddechreuadolygu ygwa- hanol ddamcaniaethau ar y: Iawn, cyn gosod yr hyn dybiwn ni sydd gywir gerbron y darllenydd, Hysbys yw fod amrai ddamcaniaethau (Theoties) aryr Athrawiaeth fawr hon, a'r gyntaf mewn trefn ac amser ydyw eiddo yr hen Archesgob hybarch o Canterbury. Wedi hyny daw damcaniaeth y diweddar Barch. Lewis Edwards, D.D., a'i fab hyglodus, y Parch. T. C. Edwards, D.D., o'r Baia, d<m sylw a'r gwahanol ddamcaniaethau moesol a dirgelak'.u fel eu gelwir. Ond dechreuwn gyda'r enwog Anselm : Nodwyd eisoes mai yn ei lyfr bychan cynwysfawr, " Cm Deus Homo ?" «« Paham y daeth Duw yn ddyn ?'* ceir ef yn yn trafod ar Athrawiaeth yr Iawn.