Skip to main content

:P' . <*--di Riiif 27, î TACHWEDD,'jfym. [Cyp. íIL YR C^ C<" c^ {THE WELSH PHJLOSOPIIER), OYHOEDDIAD MISOL AT YYASANAETÍI Y CYMRY. I , GOLYGYDJ): !; Parch W. EVÁNS (Monwyson), Llandudno. CYNNWYSíAD : Cydymddidtir.n Athronyddoí Perthynas Mocs-ddysg 3 Chrefydd ... ... ... Tystioiaíth darganíyddìadait diweddar i wirioncdd >' £*ihl Y Eîythyr aí y Galatiaid .. ..... Eif.tr aei Aihronìaeth Uchanfctneg a Rhesymeg Eifenau Gwîeioyddiaeth: Deddf Galwad a Chyflenwad ttàwiyfr y PfoftoB CHstior.ogai 30? ; 312 ji 316 SÌÌMSâS 326 (4 329 «Á! '^ •7-a 35 u * BLAENÄÜ FFESTÎNiüG If3 ARORAFPWYÍ) GAN W. Lt.OYD ROBSRTS. HIGH äfTREET. rèá t-~" § î loS PRIS DWY GEINIOG. ^=m: elfw arferol i Ddosbat'tìîwyr. Y taliadau i'w gwneyd yn Chwarteroi Gelfir cael yr oll o'r Ol-rifynau gah y Golygydd.