Skip to main content

tM------------------"--------------------^w Rhíf 26. j HYDREFi 1892. [Cyf. III. Ef.Tnnr^ri wrrr.M, , -■■> ; I ■ I t -■■-■-■■■ ■ ------1~ YR JUhrcmgbb (Egmreig {TH'E WELSH PHILOSOPHER), CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH Y CYMRY. GOLYGYDD: Pareii W. EVÁNS (Monv/yson),Llandudno. CYNNWYSIAD : Cydymddiddan Athronyddol .. .. ... .. .. 275 Y Meistriaid Cerddorol ... ... . .. .. ... 280 Llawlyír y Proíion Cristionogol ... ,. .. ,. ... 283 Perthynas Moes-ddysg a Chrefydd.. ... .. ... .. 286 Adnodau Dyrj'.s y Beibl .. ... .. .. .. ... 291 Y Llythyr nt y Galatùùd -. ... .. ... ... .. 294 E'.fenau Gw'eidyddiaeth ... .. .. _. ... ' ... 300 Elíenau Athrcniaeth Uchanianeg a Rhcsymeg ... ... .. 305 BLAENAU FFESTINIOG: ARGRAFFWYD GAN W. LLOYD ROBERTS, HIGH STREET. ìj PRIS DWY GEINIOS. Vr elw arferol i Ddosbaì thwyr. Y taliadau i'w gwneyd yn Ckwarterol Gellir cael yr oll o'r.Ol-rifynau gan y Golygydd.