Skip to main content

r3C Rhif 21. j MAI, 1892. YR [Cyf. III. ^thronyìŵ Cgmmg {THE WELSH PHJLOSOPHER), CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH Y CYMRY. GOLYGYDD: Parch W. EVANS (Monwyson), Llandudno, CYNNWYSIAD Tueddiadau yr Oes ... Cydymddiddan Athronyddol ... Athroniaeth Foesot y Diarhebion Cymreig Llawlyfr y Profion Cristionogol Y Parch David Richards, Caernarfon... Y Llythyr at y Galatieid Elfenau Gwleidyddiaetb Y Pedwar Mesur ar Hugain Cerdd Dafod Llythyrau yr Emynyddes Gymreig Ann Griffith 123 127 132 135 137 139 145 148 150 BLAENAU FFESTINIOG: ARGRAFFWYD GAN W. LLOYD ROBERTS, HIGH STREET. PRIS DWY GEINIOG. fr elw arferol i Ddosbarthwyr. Y taliadau ì'w gwneyd yn Chwarteroh Gellir cael yr oll b'r Ol-Rifynau gan y Golvy?ydd.