Skip to main content

Rhif 20.1 EBRILL, 1892. [Cyf. III YR JUhrongìẁ dgmreig (THE WELSH PH/LOSOPHEP), CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH Y CYMRY. GOLYGYDD: Parch W. EVANS (Monwyson),Llandudno. CYNNWYSIAD : Cydymddiddan Athronyddol .. ... ... .. .. 91 Dylanwad Cristionogaeth yn y Teulu .. ... .. .. 94 Tueddiadau yr Oes .. ... ... ... ... ... 97 Schopenhauer .. ... .. .. ... ... ... 101 Athroniaeth Ehangder (Space) ... ~ ... . ... 106 Adnodau dyrys y Beibl .. ... ... .. .. ... 108 Holwyddoreg am Gred»au Gwyddonol ... ... .. .. 111 Llythyrau yr Emynyddes Gymreig Ann Griffiths .. .. ... 113 Y pedwar mesur ar hugain Cerdd Dafod .. ... .. .. 116 Y Llythyr at y Galatiaid................ 119 BLAENAU FFESTINIOG: ARGRAFFWYD GAN VV. LLOYD ROBERTS, HIGH STREET. PRIS DWY GEINIOG. ^r elw arferol i Ddosbarthwyr, Y taliadau ì'w gwneyd yn Chwartero , Gellir cael yr oll o'r Ol-Rifynau gan y Golygydd.