Skip to main content

iutü {** Rhif i9.| MAWRTH, 1892. [Cyf. IIUj YR mq y. ...... ^ . _ o- . ; ^' (____ WELSH PHILOSOPHER), CYHOEDDIAD MISO_ AT WASANAETH Y CYM-RY. GOLYGTDD: SjParch W. EYANS (Monwyson), Llandudno. CYNNWYSIAD j ?_ Dyianwad Cristionogaeth ar y Person Unigol j Dylánwad Cristionogaeth ar Farchnadoedd y Byd i; Y Llythyr at y Galatìaid 111 Anwybodaeth Crist o Ddydd y F&rn ii Hanes Athrawiaeth Cydwylŵd ,.. I Schopenhauer ... ... ,. ... j-jj Cystadletiaéth yr Àthronydd Cyrhretg ' • 1 Llawlyf. y Profion Crìstionogol, &c || Llythyrau yr Emynyddes Cymrçig .. .. 61 ... 65 .. 67 ... 71 .. 74 ... 77 ... 82 .. 86 BLAENAU FFESTINIOG: ARGRÀFFWYD GAN W, LLOYD ROBERTS, HIGH 9TREET. PRISgDWY GEINIOG. Yr elw arferol i Ddògbarthwyr. Y tnliadau iV gwneyd'yn Chwarterol. öolUr cael yr oli o'r 01-Rìfynau gart y Croẃgÿdà,