Skip to main content

Rhif 14-1 HYDREF, 1891. [Cyf. II. jj YR JUhrongòò Cgmreig (THE WELSH PHILOSÖPHER), CYHOEÜDIAD MISOL AT WASANAETH CTMRU. GOLYGYDD: Parch. W. EVANS (Monwyson). CYNNWYSIAD. Athroniaeth Henarol ... Dylanwad Cymdeithasol Cristionogaeth Congl yr Atebion a'r Goíyniadau Rhagoriaeth Safon Moesoldeb y Testament Newydd Nerth Cymeriad Y Creadur sydd yn gofyn cwestiynau ... Barddoniaeth ... Cerddoriaeth ... ... .. .. ... Moes Cymru .. Dosbarth y Maes Llafur Rhwymedigaeth Aelodau Eglwysig i ddwyn Pechaduriaid at Fab Duw .. Yr anmhosiblrwydd i ddyn chwareu a themtasiwn i bechod heb syrthio yn ysglyfaeth iddo .. Detholion o lìregethau Michael Roberts, Pwllheli 257 261 264 266 270 272 276 277 279 281 283 284 284 BLAENAU FFESTINIOG: ARGRAFFWYD GAN W. LLOYD ROBERTS, HIGH STREET. PRIS DWY GEINIOG.