Skip to main content

Rhif 8.1 MAWRTH, 1891. [Cyf. II. YR Jlthrongòò €gmreig (THE WELSH PHILOSOPHER), CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH CYMRY. GOLYGYDD: Parch. W. EVANS (Monwyson). CYNNWYSIAD. Athroniaeth Anfarwoldeb Dyn ... ... ... ... ... ... 61 JohnWesley........................ 66 Nodiadau Êsboniadol «., ... ... ... ... ... ... 69 Esboniad ar y Llythyr at yr Hebreaid ... ... ... ... ... 71 Crynodeb o'r Credo ... ... ... ... ... ... ... 73 Cofio: Awgrymiadau ar Athroniaeth y Weithred... ... ... .. 75 Y Prif Heresian hen a diweddar ... ... ... ... ... 78 Y Dosbarth Athronyddol ... ... . ... — ... 81 Barddoniaeth:... ... ... ... ... ... ... ... 83 Perthynas Athroniaeth a Christionopaeth ... ... .. ... 84 Beth na all arian wneyd—Bu farw—Rhagluniaeth ... ... ... 86 Nodiadau Lienyddol ... ... ... ... ... ... ... 87 Hanes yr Athrawiaeth ... .. ... ... .. ... ... 87 BLAENAU FFESTINIOG: ARGRAFFWYD GAN W. LLOYD ROBERTS, HIGH STREET. PRIS DWY GEINIOG.