Skip to main content

Rhif 7.1 > ŴJWEFROR, 1891. [Cyf. II. YR ^throngra (ígmreig (THE WELSH PHTLOSOPHER), CYHOEDDIAD MISOL T WASANAETH Y CYMRi GOLYGYDD: \ Parch. W. EVANS (Monwyson). CYNNWYSIAD. Hen Emynwyr Cymreig Holwyddoreg ar Hanes Ioan Fedyddiwr Diwylliad y Meddwl Cofio : Awgrymiadau ar Athroniaeth y Weithred Esboniad ar y Llythyr at yr Hebreaid... NodiadauEsbouiadol—Yr Ei'engyl yn ol Matthew Dosbarth Athronyddol Cynghauedd a Chyíansoddiaut 33 41 44 48 53 57 59 BLAENAU &FFESTINIOG : ARGRAFFWYD GAN W. LLOYD ROBERTS, HIGH STREET. PRIS DWY GEINIOG.