Skip to main content

Rhif 6.] IONAWR, 1891. [Cyf. II. YR ^ihrongbb (ígmmct c? (THE WELSH PHILOSOPHER), CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH Y CYMRY. GOLYGYDD: Parch. W. EVANS (Monwyson). CYNNWYSIAD. Athroniaeth Henafol ........... Nodiadau Esboniadol— Yr Efengyl yn ol Matthew Emynau Wesleyaidd—eu hanes a'u dylanwad Athroniaeth Damegion Crist yn ol Matthew Holwyddoreg ar y Caethiwed a'i Waredigaeth Esboniad ar y Llythyr at yr Hebreaid..... Cynghor Henry Ward Beecher i'w Fab Perthynas Athroniaeth a Christionogaeth Barddoniaeth—I Flodeuyn Llygad y Dydd, &c. 11 14 18 21 •24 26 30 BLAENAU FFESTINIOG: ARGRAFFWYD GAN W. LLOYD ROBERTS, HIGH STREET. PRIS DWY GEINIOG.