Skip to main content

Ehif 5.] TACHWEDD, 1890. [Ctf. 1 YE ATHRONYDD CYMREIG (TEE WELSE PEILOSOPEERJ, Cyhoeddiad Daufisol at Wasanaeth y Cymry. golyöydd: PARCH. W. EY'ÄJYS (Monwyson), Y WYDDGRUG. CYNWYSÍAD Athroniaeth Henafol Athroniaeth Cyfrifoldeb ... Athroniaeth Iaith ... Y Prif Heresiau Hen a Diweddar Holwyddoreg ar Wyrthiau Crist Duwioldeb o flaen Duwinyddiaeth Cyfeiriadur Duwinyddol ... Athroniaeth Damegion Crist yn ol Matthew Holwyddoreg ar y Caethiwed a'r War«digaeth Hanes yr Athrawiaeth Cerddoríaeth TUDAL. 145 BANGOE: Argraffwyd gan Samuel Hugaes, 3, York Place. PRIS IAIR CEINIOG.