BANER Y GROÈS. Rbif. 8. "1 CYFROL III. AWST, 1872. [Peis lc flintt ix ígltojii. ^JDID na bydd y darllenydd ym ammheu pwy a feddylir wrth y cyfryw blant; pa un ai y rhai a gyrch- ant i'r Eglwys gyda'u rhieni, neu eu hunain, neuy rhai a gyflwynwyd drwy fedydd wrth y fedyddfan mewn Sanctaidd Gyfamod i'r Drindod Fendigaid, ae yr ym- gymmerwyd ar eu rhan gan Warcheidwaid Ysbrydol