Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÉÉW £h Hhif. 69.] RHAGFYR, 1851. [Pm2c. | Y Csnntoîjstaö. $Êk TRAETHODAU, &C. Adgoíìon am Gruffydd Richards, Dolgellau . 531 : Darlith ar Rhní. ii.......540 Gair at Dafydd Llwyd Isaac............,........542 Adeneüigaeth ............544 Traethawd gobrwyol ar ddarllen..................54? Maiameii .........*...í..ì.. 549 Cymdeithas y Heiblau... 551 Dmfstríad y ehwiì-ìys vn Madrìd.................553 Coftan t Marv Taýlor. ... 557 Y Gauaf.....................560 ATEIHÖÌS A G0FYX1AD. 501 BARDDONIAETH.i Teh'n Nadolig i ieueng- tyd ......................-562 Dioich am y eynhauaf... 502 CyuHun newydd i eg- 'luro daineg yr liedyn mwstard-.................. ötîâ Dilyn Iesu..................5íi2 COFSÒDIOH RGLWY-SIG. Y Drysorfa Weinidog- aethol .....................5<î3 j Ebeneser, Pron............503 J Cyfart'od Llanllyfni......564 | Birrnîrigham............... 554 Llyniieifiad...............5G5 Eglwys Salem, Cefn- cymera ..................56 B EDYDDI A DAC,— Aberystwyth...............566 Talybont.....................567 j Llanidloes..................567 I Dowiais..............,......öC>i lihuthyn.....................067 ! Maäwgoi-'Fa............... 667 IIANESION A MANIONV Rossuth .,.;.................507 Caersalém, Caerynarfon 568 Traethodauar iawn gad- wraeth Dydd yr Arg- Iwydd .....................568 At Mr.W.Morgan, Caer- gybi........................508 Yr Árddangosiad niawr .»':'; RAÎlffordd trwy yr An~ ialwcli .„•..................569 Eisteddfod Wyddgrug... 509 Treti'ynon.................. 569 Y.Cyjinwysiad............509 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEOYDBWYR, GA.N B^ WILLIàM WILLIAMS, ** DiUr R W Y W Y R.