Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYST. HYDREF, 1851. S^MM ÜWBL&Mjm WSMäèSSS9 CYSYLLTE. Un o'r trysorau gwerthfawrocaf a all oes ei drosglwyddo i olafiaid, yw bywgraffiad dyn duwiol : ynddo y canfyddh eg- wyddorion pur yr ëfengyl yn eu heíí'eithiau gogoneddus ar y galoi) a'r ymddÿgiad ; yr auogir y meddwì i ymgyrhaedd am rinweddau a rhagoriaethau, trwy arddangosiad o esiamplau canmoludwy; ac y diddenir plant Duw trwy arddangosiad o ofal Rhagluniaeth y nef am ddyogelwch a dedwyddwch y rhai sydd yn ei garu. Mae rhinweddau a rhagoriaethau y duwiol'on yn y cynoesoedd, y rhai a drosglwyddwyd i ni, yn toddi llawer calon galed, yn gwlychu llawer grudd, yn harddu yr ymddygiad, ac 3rn dwyn dynion i ymgyrhaedd at yr un rhinweddau. Yn awr, os yw amlygiad o rinweddau yr oesau sydd wedi ìnyned heibio nior argraffiadol ac efi'eithiol, rhaid fuà ámlygiad a chofnodiad o rinweddau yr oes ag yr ydym yii byw ynddi, yn fwy felly. Heb ofni haeddu y cyhuddiad o weniaith, na gorrnodiaith, haerwn fod cymeriad gwrth- ddrych ein cofiant yn arddangos crynhodeb dysglaer o rag- oriaethau Cristionogol, yn cynnysgaethu cynllun teilwng o efelychiad, ac yn adlewyrchu gogóniant dwyfol ras, ac felly yn fendithiol i'r rhai byw. Abhaham Williams, ydoedd fab i Edward ac Elin Williams, Cysyllte, yn mhlwyf Llangollen, Sir Ddinhych. Ganwyd ef lonawr 28, 1824. Ei rieni oeddynt dra chyfrifol a chymer- adwy ar gyfrif eu gonestrwydd. eu diwydrwydd, a'u tymher dangnefeddus. Er nad oeddynt yn broffeswyr crefydd, eto yr oeddynt yn dra gofalus i ddod a'u plant o dan weinidog- aeth y gair. Symudwyd ei fam trwy farwolaeth, pan nad oedd ef ond deg oed; teinilodd yn ddwys yr ymddifadiad galarus hwn, ond cyflawnwyd y golled i raddau helaeth gan ei chwaer, yr hon yn dyner a ofalai am dano, ac a ymdrechai yn ffyddlon i'w hyft'orddi yn fiyrdd daionus a hyfrydlawn yr Argiwydd. Mwynhaodd ein brawd yinadawedig y fraint anmhrisiadwY o gael eistedd o. dan w'einidogaeth Mr. Elliè . . n *>&