Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

i?1^ >V-,> N® éfg ^. <> Bpfi «1 P* :* : :.'■; ■" ■- '<< M55 gft •■ Y Çnumitoysíatr. TRAETHOÜAU, SfC. Adenedigaetÿ Bedydd- iad< Sylwadau ar Esai. ix. 7 Marẃolaefh Ciist......... BedyddloanaMr.Tegài JModdion i gynnj'ddu Cariadác Undeb Ea;- lwysig.................... Margaret Owcn o'r Plas bach........................ Sylwíulau arSahn ì.l—3 Rnufaih a Plirydaui ... Pwysîgrwýdd gw eddi... Marw yìi élw............... ADOLYGIAD y Waso ... Atebion a Gofyh...... COFNODION KíîI.WYSIO. Cyfarfod Trimisol Swvdd Gaerfyrddin ............ 1^2 ■ C\ farfod Trimisol vr Hen Gymanfa................ 188 Cyfarfod Ẅisól Penuel... ÌS3 SÓfydliad Gweinidog ... 1*3 Hebron, Dowlais......... 1S4 Undeb Abcrysíwyth .... Caersalem, Caeryaarfon Bedyddiadau,— Blaenywaun ............... Caersaleiu, Caerynarfon Rliuthyn..................... Fisga, ger Bont new- 'ydd-ar-wy ............... Llangollen.................. Maewgoi-fa ............ 180 ,«. 185 m 185 185 hanesioî; x man'ion*. Gaí'assi ..................... 1 T Jones, Hhydwilyin... ] Plentyn yn argyhoeddJ Pagan..................... 1 Manion.— Y (ibrdd igaelàdfywiad crefyddol ............... 1 Ynfydu ..................... ] Y Pab........................ ] Y DwfrTanllyd ......... ] Sect y Cubir ............... 1 Caelhwnsnnaeth.......... I Ffynid y Ẅ'erddon ...... 1 LLANGOLLEN: ARGRAITWYD YN ARGRAJPFÖY Y CEDYUDWYU, GAN ffi( WJU.IAM WILLIAMS, D U O S Y D I R 1> R W Y W Y K . ^'ŵ^^f^ à%ÊÊÈ!$s£-