Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYST APOSTOLAIDD. MEDI, 1850. CENADIAETH Y BEDYDDWYIt. DETHOLION O'R MYNEGIAD AM Y FLWYDDYN 1850. Frodyr Caredig,— Ni fedraf alw eich sylw at y Myneg- iad Cenadol, y flwyddyn hon, mewn un dull gwell nag yn ngeiriau yr Anrhyd- eddus B. W. Noel, yn niwedd ei araeth hyawdl yn Llundain, oflaeu y Gymdeith- as yn y cyfarfod blynyddol diweddaf:— "India yn gystal a China, a phob rhan o'r byd Paganaidd, a fydd yn eiddo y Gwaredwr mawr rhyw ddydd. A fydd i Gristionogion o enwadau ereill gael yr anrhydedd o fwynhau y fuddygoliaeth ogoneddus, a'r enwad o Fedyddwyr heb wneuthur ei ran yn y gwaith! Os ydyw India i gael ei dyc'hwelyd at Dduw, ac os yw India i anfon ei Chenadon wedi hyny i Persia a Thibet, i eithafion y ^wledydd eylchynol, a oddefwch chwi i'r Gymdeithas hon fod yn ol i'r Cyin- deithasau ereill? Na, na, mae pob calon yn dywedyd, Na! Mae Cenadon y Bed- yddwyr wedi cael eu hanrhydeddu yn gyhoeddus yn y gwaith hyd yn hyn. Yn V blynyddau diweddaf, dywedir ibd agos i haner y dychweledi^ion j'ii Bengal wedi cael eu hennill at Gri-t trwy offer- yngarwch Cenadon y Bedyddwyr! A l'ydd i un eglwys Fedyddiedig laesu yn ei chyfraniadau, yn ngwyneb annogaeth- au mor ddymnnol? Nid ydynt ymdrech- ion ein Cenadon yn awr, yn denu sylw rhai personau yma ac acw, fel eu gwel- wyd am lawer o flynyddau, ond yn bre- senol maent yn myned a sylw gwledydd Paganaidd, ac yn efFeithio yn rymus ar y werin yn gyíFredinol. Cyfeillion o In- dia a'm hysbysant fod dylanwadau yr efengyl yn ganfyddadwy yn y wjad hòno yn bresenol ar liaws mawr o'i thrigolion. Bu amser un waith pan y byddai y bobl yn cefnogi eu Brahminiaid i wrthwynebu y Cenadon yn gyhoeddus, ond mae hyny agos a myned heibio, a'r bobl yn dech- reu cywilyddio wrth wrando ar chwedlau anhygoel yr Offeiriaid Paganaidd. Mae miloedd o'r bobl wedi caelyr ysgrythyr- au yn eu hieithoedd eu hunain trwy off- eryngarwch Cenadon y Gymdeithas hon, a thrwy ddarllen y rbai hyny yn nghyda wiloedd o lyfrynau a wasgerir yn eu [ plith, maent wedi myned yn ddoethach j na'r dysgawdwyr eulunaddolgar. Yn | awr, frodyr, yr wyf am eich galw i fyt'- yrio yn ddif'rifol, ac i ofyn y gofyniad pwysig canlynol, A ydyw Pen mawr yr Eglwys, Iesu Grist, ddim yn galw arnom i weithio, i weithio yn drefnus, i weithio yn benderfynol er cefnogi ein brodyr yn India! Yr wyf am wasgu vr achos hwn at eich ystyriaeth, yn ntiliduol at eich ystyriaeth chwi, fy mrodyr yn y weinid- ogaeth, mewn gobaith y bydd i chwi ddyfod a hyn o flaen eich heglwysi, ac i'w hannog yn y modd gwresocaf i ddal breichiau ein brodyr ar diroedd India. Mae yr ymladdf.i yn galed! ymdrechw» o'u plaid. A gaifí' y Cenadwr ei wan- galoni yn y gwaith caled sydd o'i flaeu trwy fu-grellni neu ddiofalwch neb o'n heglwysi cartrefol—a gaiff ei feddwl fyned i lawr wrth weled fod neb o hon- om yn ei anghofio mewn gweddiauT- ae inewn cyfraniadau! O, ua! ond byddt-d i'r Cenadwr gael gwybod fod canoedd. o eglwysi yn gweddio drosto, yn cyfranu at ei gynnaliaeth, yn cydymdeimlo gyd- ag ef yn ei holl helbulon, ac' yn mawr- luwenhau yn ei holl lwyddiant." Cyfarfodydd blynyddol y Gymdeithas a gynnaliwyd, eleni, yn Llundain, yn y drefn ganlynol: — Boreu dydd lau, Ebrill 18, cynnaliwyd cyfarfod i weddio yn y Mission House,33 Moorgate Street. Yn y.r hwyr, yr un dydd, pregethodd y Parch. F. Tucker, B.Á. Manchester, yn hen gapel y diweddar Barch. Rowland Hill, a chasglwyd at y Gymdeithas. Sabbath canlynol, yr 21ain, pregeth- wyd a chwsglwyd ar ran y Gymdeithaa yn y rhan fwyaf o addoldai y Redyddwyr yn y brif ddinas. Dydd Mawrth, canìynol, cynnaliwyd cyfarfod aelodau y Gymdeithas, yn yr hwn y trefnwyd amryw acho3Ìon. Mae hawl gan bob tanysgrifiwr o 10*. &&, äo uchod, yn nghyda phob gweinidog syd4 yn ymdrechu dros y Gymdeithaa, i fûâ yn y gynnadledd hon yn flynyddol, ac i roddi ei bleidlahs ar bob un o'r trefnîad» 26