TYST APOSTOLAIDD. 1850. "Ac A FYODWCH DYSTION I MI YN IeRUSALEM, AC YN HOLL IuDEA, A SaMAUIA, AC HYD EITHAF Y DDAEAR."-Iesu Grist. CYF. V. ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR: LLANGOLLEN, ARGRAFFWYD GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPR*WYWYn.