Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYST APOSTOLAIDD GORPHENAF, 1849. ©ÍDgfjlìIÌHactfl. SWYDDOGION YR EGLWYS. Wei.e fi o'r diwedd wedi dyfod at y ganghen ddiweddaf o'r pwnc dan sylw. Dangoswyd yn barod mai dwy swydd barhaol sydd yn eglwys lesn Grist, sef' yr eiddo esgob a'r diacon. Ein anican y tro hwn fydd dangos rhagorfraint pwy yw neillduo personau i'r swyddau hyn. Dadleuir gan amryw fod y swyddogion hyn i neilldno eu holrheinwyr. Ond os wyf hcb gamgymeryd yn fawr nid oes sail i hyn o fewn gair Duw. Heblaw hyny, os yw hawl gweinîdog yr efengyl neu ddiacon eglwys yn ymddibynu ar y cyfryw olrheiniad, mae yn anmhosibl i un eglwys benderfynu a ydyw ei swydd- ogion yn awdurdodedig, oblegyd nis gall fod yn sicr pa un a yw neillduad i'r cyf- ryw swyddau ar jrr egwyddor olrheiniol wedi ei drosglwyddo yn berffaith o oes yr apostolion hyd yn awr. Os dywedir fod yr hawl i neillduo swyddogion yn meddiant y personau sydd eisioos yn swyddogion, y canlyniad anocheladwy yw, rhaid niabwysiadu y farn annifTyn- adwy o olrheiniad didor, pa un bynng a ellirddilyn y cyfryw olrheiniad ai peidio. Drwy ba ddosbarth o'r tylwyth afrifaidd o bleidiau Cristionogol mae y cyfryw ol- rheiniad didor i'w ganfod? Nis gellir ei ganfod yn un blaid oddiallan i'r eglwys Babaidd, os gellir ei ganfod yno. O ba le y deilliodd yr olrheiniad hwn i wahanol bleidiau o ymneillduwyr, os nid o eglwys Loegr? Ac o ba le y deilliodd olrheintad swyddogion eglwys Locgr ond o eglwys Rhufain? Ac yn mha le y canfyddir ol- rheiniad eglwyslíhufain ond yn nihcrson j Pab? Ac os yw yr olrheiniad hwn yn berffaith yn un man, ai nid yn eglwys Rhufain y mae felly? Nis gall un yin- neillduwr, gan hyny, amddiffyn y dyb hon heb fod ar yr un pryd yn amddiffyn- wrgwych i'r orsedd Babaidd. Gwir yw y gall y Bedyddwyr ddadleu fod pleidiau yn dal yr un golygiadau a hwy, o leiaf o barthed yr ordinhad o fe- dydd, yn bodoli yu mhob oes, o amser yr apostolion hyd yn awr. Ond y pwnc yw, a allyBedyddwyr ddangoa fod eu íswydd- ogion wedi derbyn eu hawl i weinyddu eu swydd ar yr egwyddor olrheiniol? A allant ddangos fod eu swyddogion pre- senol wedi eu neillduo gan rai blaenorol, a'r rhai hyrny gan rai a'u blaenorenthwy- thau, ac felly o hyd fel cadwyn ddidor hyd oes yr apostolion, ac mae ar y tir hwn y maent yn niedd\ihawl i weinyddu eu swyddau? Gallwn ymheiaethu îlawer rnwy fel hyn gau faint y dyryswch yn harwaenir iddo, drwy y dyb ddisail, ond bydd hyn i raddau yn ddiwerth. Y peth mawr mewn golwg ddylai fod, beth a ddyioed ijr ysgrythyr ar y pen hwn. Galwasom olrheiniad apostolaidd fel ei gelwir, yn ddisail, am nas gallwngan- fod fod yr egwyddor yn seiliedig ar air Duw, yr hwn a ddylai fod cin liunig sail mewn pynciau crefyddol ac eglwysig. Ymddengys i mi o leiaf niai rhagorfraint yreglwys yn arbenigol yw neillduo ei swyddogion, ac mai dewisiad yr eglwys yn unig sydd yn rhoddi hawl iddynt i weinyddu eu swyddau. Dealler yma, nad ydymyn golygu ei fod yn beth an- mliriüdol nac anysgrythyrol i wueuthur y cyfryw neillduad yn gyhoeddus, drwy i weinidogicn eglwysi cyir.ydogaethol ddyfod yn nghyd i gyd-weddio ani fendith Duw ar y neillduad, ac i osod allan natur ac elfenau y swyddneu y swyddau mewn golwg; ncu drwy ryw ffordd weddus arall. Yr hyn a wedir yw, nad yw hyn yu rhoddi hawl i'rpersonau a neillduir i wcinyddu yn cu swydd. Dewisiad yr eglwysyn unig sydd yn rhoddi y cyfryw hawl beth bynag fyddo y dull a fabwys- iada i gydnabod y cyfryw ddewisiad. Ŷij awr, wedi gosod i lawr ein golygiadau o barthed i neillduad swyddogion yr eg- lwys, dysgwylîr i ni fyned at y prawf. Wrth ddarllen Actau yr Apostolion ac Epistolau Paul, meddyliwyf y canfyddir yn eglur mai trwy bleidlais y neillduid swyddogion yn yr eglwysi apostolaidd. Gwrthodai yr apostolion, y rhai oedd- ynt farrtwyr yr eglwysi (Math. xix. 28.) bob tra arglwyddiaeth ynycyfrywachos- ion, achynwynentneillduadswyddoffioa 20