Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ỳ DRYSÖRFÂ. Rhif. 9.] TACHWEDD, 1826. [Llyfr ÍV. ÎÍANES EGLWYS CMST. YR AIL GANRIF. (Parhad o du dal. 231.;) Jöü Trajan yr Ymeraẅdẃr farẃ yn y flwyddyn 117 o oèd Crist, wedi teyrn- asu ychydig dros bedair blynedd ar bymtbeg. Treuliodd y rhari fwýaf o'r derig mlynedd oîaf o'i déymasiád mewn rhyfelóedd yn y gwledỳdd dwy- reiniol, yr byn a'i rhwystródd mèẃn rhan i gyflàwni ei fwriadaii gwaedlyd yn erbyn y Cristionògión. Yri y flwyddyn 115 o oed Crist, y dad- ýmchwelẃyd Antiochia, yn Syria, gan ddaeargryn, pán ddiangodd Trajan o'r braidd trwy ffenestr.* (jiwrthryfelodd ýr Iuddewon ÿn ei derynasiad, y rhài a ddárostyngwyd gan Martius Turbo, gyda Uäddfa fawr. Pan oedd Trajan ÿn rbyfelá ýn erbyn y Parthiaid, syrthiödd i af- iëchyd, a bn fârw yri Cilicia ar ei ffòrdd adref, ac iËüüs Adrian éi gefnder a'i dilynodd yn y'r orsedd. Ni cby- hoeddodd yn ei holl derynasiad o 21 mlynedd ac 11 mis, yr un ddèddf i * Dywedir fod càn roil o aelodau egiẁpig yìi Antiochia, ond gellir bainu fod adfeiliad mawr ya eu plilh, o ran barn a bywyd, gan i'r Arglwydd ymweled â hwy â barned- igaeth raor droin. ÜLrrR iýì erlid y Cristionogion, eíto ni ddi<» ddymmodd ddeddfau erlidigaethus ei ragflaenor, a tbrwy hynny dioddefodd rhyw ÿchydig nifer fertbyrdod yn ei arriser ef, trwy líd rhai eraill yn hy- trach nag ef ei hun, fel yr ymddengys oddiwrth eí lythyr, ym mha un y mae yn dẃyn tystiolaeth mor barchus am ésgobion Cristionogol ag am offeir- iaid y gau dduw Serapis. Êfe a ad* ferodd Jerusalem, ac a'i galwodd yn ol ei gýneriw Äiüa, ac a ddygodd drefedigaeth o Rufeiriiaid yno, ac adeiladodd deml ar fynydd Moriah i'r diiw cenhedlig Jupiter, yr hyn a yrrodd yr luddeẁon i radd o wallgof anghydriiarol, ac a barodd iddynt wrthryfela dan arweiriiad Bárchoche- bas* (mab y seren) twyllwr a gau Giist, ag oedd yn hònni mai efe oedd y seren a brophwydòdd Balaam ani dani. 1 ostegu ý gwrthryfel hwn, galwyd Seferus o Brydain, yr hwn a'i llethodd'yn llwyr, ond nid cyn difetha purii can mil a phedwar ugain mil o'r Iuddewon, heblàw lluaws dirif a ddi» * Y rnae Justin Martỳr yn sylwi fod Barchochebas yn arfer poenî, mewn raodd tra chreulon, y cyfryw Gristionogion a'r sà ■■ wadent ac ni chablent Grist.' li