Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y D Rhif. 7.] HYDREF, 1825. [Llyfr IV. HÀNÉS ÊGLWYS CRÍST. Y GANRTF G'YNTAF. (Parhad o du tlal. Í66.) OfdCrist62. ) A.R ol i Paul, yn Vr 8fed i Nero. í nghyd â'i. gymdeíth- ion, gyrhaedd i Rufain, oddeutu de- fchreu y flwyddyn bon, fel y dyẅed- wyd o'r blaen, eaniattaẃyd iddo, trwy hynawsedd y llywodraethwyr, g*ael math o garchariad esmwyth yn ei dŷ ardrethol ei hun dan ẅarcheidwadaetb milwr, lie budros yspaid dwy flynedd yn pregethu yr efengyl i Iuddewon a Chenhedlogdd, hyd oni ddygwyd ef ger bron Nero i'w holiad, yn nechreu ÿ fl. 64 o óed Crist.* Yr achos o'r hynawsder hwn tu ag ajt Paul, gelür meddwl, ocdd Uythyr Ffestus y Rhag- laẃ, at yr Ymerawdẅr yn ei achos, yn yrhwnnid allailai nagadrodd barn ŷ brenhin Agrippa átn dano, yr hwn, ar ol ei holiad yn Cesarea, oedd wedi tystiolaethu o'i blaid, nad oedd wedi gwneuthur dim yn haeddu angau neu rwymau, ac y gallesid ei ollwng ef yn rhydd, oni buasai iddo appelio at * Yr ydyrujn.dilyn Amseryddiaeth.Bed- ford yn yr hanes hwn, cyn belled ag y mae yn cyrhaedd, yr hwn yr ydym yn farnu yn gywirach nac eiddo y riiai sydd yn amryw;o oddi wrtho. ■;, ÌIẂ, iv. - Cesar. Yr oedd Juîius y Canwriad a hefyd, tybygidi> yn hyspys o holl hanes Paul, ac wedi cael prawf o'i yspryd rhagorol, a'i ymddygiad diar* gyhoedd, ac wedi ymddwyn yn gar- , edigol tu ag atto yn yr holl fordaith, ac achub ei fywyd pan òedd y milwyr ar fedr lladd ý carcbarorion gerllaẃ Melita, ac ni fu ýn ol, á'r ol dyfod i Rufain, o ddywedyd i bawb, i ba raî yr oedd yn pertbyn cael gwybod, am ddiniweidrwydd a rhagoriaetbau Paul, Heblaw hynny, ÿr pedd achosion beu- nyddiol o fwy o bwys nag achos Paul, mewn dinas ac ymerodraeth mor ehang, yn galw amsylwac ystyriaeth y Ilywodraethwyr, fel y cafodd yr apostol lonydd a hamdden,'yn nhrefn ddoeth rhagluniaeth Daẅ, i bregethu yr efengyì yn ei letty, ac i ysgrifeBnií pump o epistolau, tra bu yn garçháror yn ei dÿ ardrethol, sef, at yr ÉphéW iaid, y Philippiaid, y Colossiaid,'at Philemon, a'r ail at Timotheüs; a'r epistol af yr Hebreaid o ryw ran o'r Ital, ar ol cael ei holi ger bron Nero, a'i ollwng yn rhydd o'i rwymau cyntaf. Gorchwyl cyntaf Paul yn Rhufain oedd pennu diwrnod i'w am - ddiffyn ei hun, i geisio symmud rhag- farn yr Iuddewon, yr hwn oedd gryf' Aa