Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ẄTOÎIWW^ Rhifyn %, (BRIS CHWJB* CHEINÎOG) o'á DRYSOBFAí TJf CTHHWTS AMRYWIAETH 0 BETHAU AR AM©AN CREFYDDOIi, ìiì MÂWETHf 18553- Titdah 7: ib. . 9 CYNNWYSIADí. Hanes Bglwys Críst............,..... .^.................,.,...., Cýradeithasfa Llanrwst, Rhagfyr 26, 27, 1822'................ Llythyr Ap Hy wel at y Cyhoe.dd wr......... .................. .......y diweddar R. Roberts at y Parch. T. Charìes....... Rheoi i Gredinwyr.......................................... Annereh i'r Ysgolîon Sabbothol..............................., 10 Cynghor i Wrandawyr Pregethau........^....^,......,.,............. 12. Sylwedd Pregeth ar Luc xiíi. 24.,....,........... ».,...„......... 15 Ltythyr Minimus at y GolygWr.. ................................. 16 Cynghorion ac Hyfforddiadau Ys^rythyroî i Weinidogion y Gair 17 Llythyr Ann Griffiihs, gynt o Ddolwar Fechan, at Gyfaill.... »,.^; 19 Tystiolaeth Hume, yr anghredadyn, i odidawgrwydd doniau y. diweddar Barch. George Whitfield.......................,. 10 Chwedl am Hume a Dr. Horne....,..»»........................... 20 Lly-thyr Adelpbos at y Cyhoeddwr..................,........... ib. Mán Gofion, &c.&c &c...................................• ib. Hanes yr Eilun-dduw Veeshnoo, yn yr India Ddwyreiniol......,..; 21 Dywedîadau rhai o'r hen dadau ar loan xiv. 6..................... 24 Hanes Daeargryn arswydas yn Syria...,.,................... 25 Poblogaeth Ymerodraeth y Iwre, yn Asia ac Ewrop............ 26 Ychydig Gofiant am Jonet, gwraig Lewis Morris*..,............. 27 Hanesion Cenhadol a Chrefyddol.......................... 28, 20 Marwolaetb Esgob Cálcntta...........,...................... 30 Helyntion yr Atnseroedd—Ffraingc ac Hispaen—y Groegiaid a'r Tyrciaid, &c. ..„,........................,........ 31 Prydyddiaeth—Englynion i'r Drysorfa—-Coffadwriaeth y diw- eddar Barchedig W, Williams, o Bant y Celyn, &c .... ... 32 BALA: M ARGRAFFEDIG GAN R. SAUNDERSON, fcf» Dtẁjûr Vr holl lylhgruu at y DrV*orfa (mli tal« y Uÿthijr^hjJ) gael eu 2) ajjariryddo J'á hyn: " Rev. S. jUoj d, Uáí»,.M«:r'ioiM:« talurc. g<