Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

m . üniFYN 7., . (PÍIÍS; CílWE' CHEINIOG) -,.:> "ẄL' sfr' lk ) B Y S O RI r? 4 % Llyfr III.] YT» CYN.ÎÎWYS AMRYWÎAETH O BETHAU AR AMOAN CREFYDDOL, Aihrawiacthol, Annogtiethol, a IJancsioL HYDREF, 1820. fRmíY 7. J?*'í'. ■***'■ & POSPATiTH CPEFYDDOL. jjj|r Corph o Odifhiyddiaeth, n< u Draeth- ' . «ẅ| aud at büí Byngciau y Grefydíl K Giisnoiiou'd. — Aiu y Drindod o ]y» Besonau Vi) £"ìvttiyV. CYNNWY5IAD. Ta dalc Arn^y Prif Droelíaü Ymadrcdd ÿîi y Geìfyddyd o Araelhy•ddineth - - - "i t'ragywyddoideb Üir.v " ---------------- ibic^ MABINOG.ION. -' ii yríícuifod Dwyfol 193 Jj Ychydig o rmîteg aní 'Ahce Jones o'r * r!h y d'ẅeddaî Bareh. ! Baìa, yr Iìoh a íii l'ai "f. C dil M<íi V, Ü:-Vtíi' ;ge 219 - - - 199 l| 1820, y.n 17 oed ■------• - - . t'Ŵeld «)5 J DÖìPARTH CENHAÜOL. ;■;'.- - 206 [I Titüyriad o Lÿthyr aniry,v Gonharjoni Llyiiiyr oüíilwr!!'.íí;:;!i í),:ivìps, Cen- i yn im o Yayso.edíf K;>r y Defwu 220 ìtn(ívr yn Vi!jS>eMd Mór'y Debeu, ' j Hàiiesoddìwnh y Cenúdoùyn.T.dhiti £21 at ;. i Fi..iiyr yl\:ieUi ) ltsti.aid Calrin- |l Agor y Capei Cenhadol Breniitool yiío tbid iaiou vn Sifoedd Gwynedd' - - - ibid j Çyhoe'ddiad y Cyi'reiüiiau gan Po^iare "ít'-í Parhajj ,<» EisÿMuiad ar biil' Raîíüac ' ! Bedydd y Brtf'hh'. Poiu.ire ---.--. ibìd L'yi'i y Da.ige.'iain:! -.-..„ gfjjg j Yíiysoedd Saudwich,yn y Mór Taw- Sylẃáiiati beîritiadój ar.Ddamnieg y ■ ; eiog v°glcddol ---------- 223 "Gwr goludog a J^aaarns - - - •■ - 211 | ííelyntton yr Amseroedd ------ \\,\íi DOSPAHTH AMÍIYWÍAETÎIOL. I 'BARDDONIAETlí . . Püẃad o ií"nes y Róyfe! diweddar || Myfyrdod wrtìt íyned ìieibto i Ponvveíot a thieciueuüdd yr. Ft'raingç, 1789 214 'í ^Lfanycii ----*.. ---*--... ." í£Ẅ .Yr ydys yn bŵriadu cyhoeddi Rhifyn bob tri riiis, nen yn amlŵch os bythi >'■'"•',..' galwad ara hynny. D. S. Bydd y Rhanau \'m cí'el (yn drii-îos't) gm . IWosp.arthwyr y GEIRIA1>ÜR, VSG RYTIIY KOL. ' |\: D. S. Cyíraniadau i'r Drysorfa (gwedi taìu cost y eludíad} i'w cyiar- wyddo, To the Rcu. SŵriG.n... tf!oyd, Bala... ILiärtf, IS20. ' SPs. Mm ẅ' Ä: BüL .T,«f*rfStf%r^*<M,w^\*4*«*«^ẃ**i*0''tf*íwŵ •*</tw*B.* . . . v-