Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 6.] EBRILL, 1820. [Llyfr III. DOSPARTH CREFYDDÖL fcORPH O DDIFINYDDIAETH, NEÜ DRAETHAWD AR BRIF BÝNGCÍAU Y GRËFÎDD GRISTIONOGOL. àm ündod dùw. rannata nodedig o'r gair dwyfòl. (farhad ó du dalen Í37.) Ni chrybwyllir ond y rhai can- Wlynoli " Cíyẃ, O Israel, yr Ar- eüi dángos ánnigonol- gíwydd eín Duw ni sydd un Ar- JWydd goleuni naturiol i gael glẃydd." Deut. 6.4. " Gwelẃcb. gwybodaeth gywir am Dduẃ a'i bellach, mai aiyrî, myfî ywefe, ac berrTeithiau, ac mai yn ei air ei nad oes Duw ond myfi," Deut. "«n, sef yr Ýsgrythyrau Sanct- 32 39- Gwel het'yàDeut, 4, 35^ àidd, yn unig y gaílwn gael y Esa. 44. 6. Y mae yr apostol cyí'ryw adnabyddiaeth o hono ag Paul' yn cadarnhau yr un gwir- f fyddo yn eio tueddu i gredu yn ionedd, yn 1 Çor. 8. 4, 5, 6. w>noneddol am dano ac ynddo— " Ac nad oes Duw arall ond un; 1 w ofni, i'ẁ garu, i'w barchu a'i canys er í'oà rbai' a elwir yû addoli; awn rhagom i draetlìu dduwiau, &c. eit'hr i ni nid oes ^yda gwylder a pharchedig ofn, ond un Duẅ y Tad," Scc Ac M y gweddai i ni, am Uniäód ỳ yn l Tirií. £ 5. "' Un Duw sydd, fJuwdod, Ac ar y testun pwysig ác un Cyfryngwr rhwng Duw a hwri nis gwti pa le y ceir cym- dynion, y dyn Crist iesu." Gwel ^aint o sylwedd mewn cyn Heied hefýd Epfi. 4. 6.—Y mae rheswmi 0eiriau ag sydd yn y rhan tìaenaf hefyd, tel y dyẃedwyd, yn ein. °r Erthygl cyntaí o'r Namyn u\\ dysgu nad oesond un Duw; canys ~eugain; " jSJid oes ond un gwir gan bẃy bynnag y mae rhyw iJduw, byw, traiíywyddol, heb syniad neu feddẅl cysson aní S°rph, heb rännau, heb ddioddef- JÖduw, y maent yn cydnabod ei î^yau; 0 anfeidröl aliu, doethin- fod yn fath un nas gellir amgy- ?°> a daiont;' Gwneuthurwr, a ffred am neb gweíl, mwy gor«« ^hynnaliwr pob peth gweledig uchel, a mwy perffaith nag ef; á'i ac anweledig." fod 'yn un ac yn unig : canys pe ^- V máe Undod y Duwdod byddai iddo un cydradd âg ef, 37n brofadwy oddiwrth amrywiol gellid meddwl âjm ryw Fod mwjr ktYFR iii. . jr