Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DRYSORFA Rhif. 3.] GORPHENAF, 1819. [Llyfr III. DOSPARTH CREFYDDOL. ■**• ^ofiant byrr am JoRN Efaws, oV Bala, a hunodd yn yt Argiwydd Awst 12,1817. jl mae pawb bron yn barod i gyfaddef mai gwaith buddiol yw *hoddi hanes, a thrwy hynny gadw coffadwriaeth am y cyfryw *ai a fu hynod yn eu hoes am eu ^hinwedd, eu duwioldeb, a'u def- nyddioldeb yn eglwys Crist; yn tieillduol os cawsant y fraint or- ^chel ò barhau yn ddiwyro acyn ddiysgog yn llwybrau saneteidd- rẃydd hyd ddiwedd eü gyrfa—>■ ^ y gwnaeth- gwrthddrych y Cofiant canlynol. Nid oes le i ammau na bydd y gorchwyl yn gymmeradwy ac yn fuddiol i bawb a'i hadnabuant o'r oes bre- sennol ag sydd yn caru gwir grefydd. Efe oedd un o'r rhai cyntaf a ymunodd gyd â'r corph ó Fethodistiaid Calfiniaidd yn y •Bäla, yn y diwygiad a dorrodd allan ac a ddygwyd ym mlaen yng Nghymru trwy weinidogaeth ■"**"> Harris, Mr. Rowlands, ac ámryw eraill, yr hwn yn ei dde- ^hreuad oedd fychan, fel y byddai *• E. yn fynych yn coffhau, fel ^wrnmwi o faintioli cleär Haw, ^IYFR III. ond yn bresennol wedi cynnyddu i raddaumaẅracannisgwyliadwy, trwy fendith yr Arglwydd aroffer- ynau gwael ynddynt eu hunain. Ac efe oedd, týbygid, pan fu farw, nid yn unigy llefarwr hynaf, ond hefyd yr aelod hynaf o'r corph i ba un yr òedd yn perthyn. Y mae yn achos o alar nid bychan fod y defnyddiau mor brin fel nas gellir rhoddi ond hanes go ammherffaith o'i fywyd ar ol ei argyhoeddiad, pan ddechreuodd fod yn fwyaf defnyddiol fel aelod o'r eglwys, ac wedi hynny yn achlysurol fel pregethwr o'r ef- engyl yn ei gymmydogaethau ei hun, ac yn yr holl Dywysogaeth. Pan oedd ysgrifenydd yr hanes hwn yn chwilio ac yn ymofyn am. ddefnyddiau perthynol iddo, di- gwyddodd iddo, yn annisgwyliad- wy,gael gan gyfaìll yr hanes byrr a ganíyn o fywyd J. E. o'i febyd hyd amser ei argyhoeddiad, wedi ei ysgrifennu â'i Ìaw ei hun yn y flwyddyn 1798, pan oedd 15 oed. " Ganwyd fi yn y lle a elwir Glàn yr Afon, plwyf Gwrecaam, yn Sir Ddinbych, y 30ain dydd o íìs Hydref, 1723. Pan oeddwa oddeutu pedair blwydd oed, íy