Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRYSORFA, &c. Rhif. 5.] RHAGFYR, 1810. [llyirii. BUCH-DRAETHIAD. Buchwedd a Marwolaeth Howel Harris, Yswain, (Parâád o du dalen 153) MEHEFIN 18, 1744,.priododdMr. Harris, Ann, mercu Jobn Williams, Yswain, o Scrîn. Merch syml, dduw- iol ydoedd, wedi ei galw, trwy weinidogaeth Mr. Harris, râi blynyddoedd o'rblaen. Gwedi byw chwech-ar-hugain o fly- nyddoedd yn gysurus gyda eu gilydd, bu ei wraig farẃr A. D. 1770, yn ddyddanus^ yn yr Arglwydd. Mr Harris, wedi llafurio yn ddiwyd dros ddwy flynedd ar bymtheg yn ngwaitlryr Arglwydd, trwy Gymru, a llawer o Loegr, a gaf- trefodd ÿn Nhrefeca, ynei dy ei hun/ Cynhaliodd yr Ar- „ glwydd efy blynyddoedd hyn yn rhyfedd, mewn llafur mawr, a dyfalwch dibaid. Teilhiai yn aml o ugain i ddeg-ar-hugain. o filltiroedd, ar bob htn, dros fynyddoedd, trwy ífyrdd geirwon, ar rew ac eira, tíc yn lléfarü dair, pedair, ac weìthiau pum waith yn y dydd Heblaw y llafur mawr hẃn, y gwrthwynebiadau a gafodd; a'r erlidigaethau a ddyoddef- odd, oeddent, diammeu, yn ei bîofi yn ddirfawr. Bu ei lwyddiántyn gyfHtebol i'w lafur. Galarusjojdd gan ei frodyr iddo ymneillduo a rhoddi i fynu, mewn gradd mawr, teithio Bb