Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

trysörfa 'ftHiF. 4.] AWST^ 1810. [llÿFr ií. BUCH.MAËÍHÎAD. Buchteedd #>Märwolaeth HöẅEL HAitRiâ, Yswahu HOWBL HARRIS a ânwyd Ionawr 23, 1714, yn Nhre- feca, yh mhlwyf Talgarth> swydd Frecheiniog.; Ëi dad oedd o bercheri tyddyn bycban He y.r oedd yn byw, yr bwn a ail-adeiladwyd ac a helaethwyd ýn faẃr gan Mr. Har- riSé Yn ei ieuenctid yf oedd yn Wytlt aC yn ddirieidüs; Caf* odd ei gadw yn yt ysgol gaii ei rì'eni nes ydoedd yn ddeunaẅ" oed: yna bu farw ei dad/ ac yntaü á aeth i gadw ysgol yn ÿ gyînydogaeth. Ei'.nad oedd ypryd hwn heb argyhoeddiad- au cydwybod, etto balchder^ gWagedd, méluswedd buchedd, a chwantau ieuenctid a'i dygasant gyda hwynt fel ffrydiau. llifeiriol. Trwy ei gydnabyddiaeth â rhai o goreuon yr ardal> ■cafod'd annogaethaq> trwy addewidion têg, am dderchafiad yn y byd> i fyned yn weirtidog yn yr eglwys sefÿdtedig, Paa oedd yn un-ar-hugain oed, Mawrth 30, 1735, wrth wfando af wei.nidog y plwyf' yn ei bregeth yn annog ei blwyfolion i gyfianiad o saçrament swper yr Arglwydd y sul y pasc çan- Jynol/ y ÍJwyr fwriadodd ynddo ei hun i fyned i fwrdd yr Arglwydd< Duíl y gweinìdög yn ateb gwrthddadlëuon dyn- ion a effeithiodd arno^ itìegys, Nid wyf gymhwys i fyned, &c. Os nad ydycli gymhwys, eb efe, i ddyfod at fwrdd yr t ' ,