Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRYSORFÁ, &c. ähif. 2.] G01ÍP.HENAF, 180y. [llyfr ii. ■■'■ ' , ■■ l •>(]■'. r.-.ì •:( ■ ;ío ■.,.,'■ ■' '■. BUCH-DRAETHIAD; Hanes Bỳr am Mr. Thomas Gouge, a Mr. Stephen Hughes, eu Llafur a'u Lhoyddiant yn mhìitli ỳ Cymry. 'RTH ystyried; gyda gradd o ddiolchgarwch diffuant, 1 ÿmdreehiadau gorchestöl a llwyddiannus y Parchedig Griffith Jones i osod i fynu Ysgolion Rhad i ád'dýsgu tlodion . Cymru, adolygais yr amseroedd a'r oesoedd cynhyn ar eiii gwlad a'i íhrigolion truain., be'th' òedd en sefyllfa o'ran'èu gwybodaeth, a pha ymdrechiadáû a whawd i eu haddysgu yu tìgwirioneddau DuW. Galarus yw adoíygu oesoedd meithiön o gaddug dywyll, rhyfeloedd gWaedlyd> pöb anföesau drwg, trais, a chreulondeb yn eu plith. Gellir golygu fod ÿ Cymry, dros fil o flynyddoedd o leiaf, heb'un Bibî ÿn eu hiai.th, yn ymroddi i ofer-goelion y grefydd Babaidd, " yn twyllâw ac ,yn cael eu twyllaẅ." Gwedi cyfieithu y Bi'bl, ac argraffu pedwar argraffiad o hono, ychydig o ýmdreçhiadau a wnäwd i addysgu y ŵerin gyffred'in i ddarllen y Bibì wedi ei gael. Yr oedd Biblau yn brinion, ond ŷr wyf yn ofni fód y darllen- wyr yn llawer prinach. Méthais gael dim han'es am ym- drechiadau neillduol tu'ag at hyfferddìant y bobl cyfrredin i 4darllen eu hen iaith odidawg, nes tua diwedd y 17 ganrif, G ''.'''