Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

W. C. JÖNES, ÁRCRÄFFYDD, CAERLÌEON. rhan vi. RHAGFYR, i8oí. llyfri. Hanes y Parchedìg Rees Prichard, gy«/ i*Vcar Llahddyfri, , 3??z SîY Gaerfyrddhl. WRTH edrych dros hanes yr Eglwys yn ÿr amryẁiol oefoedd o'r byd, a fylwi 'n lled fanwl ar ddygwyddiadau j prif oeföedd, y mae yn dra hyfryd i'w weled, fod gan y Arglwydd, yri mhob oes, rai tyftion íFyddlon trofto, yn wyneb cyfeiliornádaù ac anfoeíau y byd Hygr- edig. Nid un Seren fydd i'w gweled yn gyfFredirtol yn fFurfafën yt Eglwys; ond y mae i'w canfod amrywiol o gyd-fer yn cyd-gyfödi ac yn cyd-lejvyrchu, er y dichon fod un neu ddwy yn eu plith yn rhagori mewn, gogoniarit ar y lleill, íef; mewn doniau a defnyddioldeb. Yr oedd yr Arglwydd lefu yn anfon ällan ei ddifgyblion bob yn ddau adauj ac yn y Datguddiad fe ddýwedir fod-dau dyft (fef nifer digonol) yncyd-broph- ■wydo mewn fachl'iain, yn cyd-ddyoddef, ac yn cael eu cy^-gyfodi yr, ogoneddus. Pan, ar ol hir-nos dywyll o anwybodaéth, y gwélodd .yr' Arglwydd yn dda, o'i annrhaethol drugaredd, ymweledâ'n gwlad â gol- eùni o'r uchelder, ni á welwn yn ei läw alluog amrywiol o Sêr goleu ya fymmud mewn cylchoèdd mwy neu lai, ac yn llewyrchu yn dra dyfglaef' a defnyddiol. Cyn bod YmneiIIdowŷr o un eríw yn ein gwlad, fe ym- welodd yr Arglwydd âg amryw o Weinidogion yr Eglwys fefydledig yri Ngwynedd a Deheubarth; íFrwyth llafur pa rai fydd er adeiladaeth ac ymgeledd i'w eyd-wladwŷr hyd heddyw. Trwy eu áyfg á'u üafur hwynt, yr anrhegwyd y Cymry â'r cyfíeithiad mẅyaf rhagorol o'r Bibl^ yfgatfydd, a gyfanfoddwyd mpwn un rhyw iaith. Y'mhlith y rhai'n ý mae yn dra theilwng enwi Mr. W. Saîifiury yr hwn ä gyfieithodd y Tef- tament Newydd a argraíFwyd yn y flwyddyn 1567. Gwr dyfgediga. duwiol ydoedd, ac a fu yn ymdrechgär ragörol yh èi ddydd, dros y Cymry. Yr oedd y gwr bonheddig hwn yn byw yn y Cae D'u, fvt' inhíwyf Llanfan'nán, Sir Ddinbych,—-*DY. Mcrgan, Ficar L]anrhaiadr~ * Gwr o enedigaetb, o«rdd Dr. Morgan, o Ewybr-nant, yn mhlwyf Fenmaehno, ya Sìr Gaernarfon. 1.801. S' S . '.