W. C. JONESj AR.GRAÎFYDB, CÀÎRH.IOM. Rhif. v. HYDREF, 1800. 255- iLYJR I. Pregeth 2, ar 2 Cor. ii, i5, Ì6„ (PARHAD 0 DU DAL.-200.) VN aiI' l §eîfl° cý.m^ẅ(yfö 'r fiỳn a ddywedwyd, Ós oes árnat eîíîau . -a* heddwch, neu heddwch yn helaethach, i'th gydwybod, marweidd- iad ar dy lygredd, amynedd a Uawenydd tan groefau, adnewyddiad a èhryfhâd i y*pryd gweddi, ac i holí gorph dy ras gwan; neu pa roddiorí tynnag, pa ddoniau bynnag, (y 'n addawedig yn y gair, ac a fydd er ánrhydedd i DduW eu cyfrannu arnat; gwybydd' y bỳdd dy brofiad a'rht fwynhâd o honynt, ie, a'u hefFeîthiau yn tarddu allan ýn dy fywyä, yn gyfattebol i'r graddau y bydd dy galon di yn ymglymmu â'r efengyl; neu, os mynni di, yn ol y graddau y bydd gerinyt ẃir ffydd yn credú tyíliolaeth Duw, yn ei air, am ei Fab a groeího'eliwyd. Ös geìli 'M gredù» pobỳeth a allfodi'r neb a gredo,. RÌarc 9, 23'. Yn marchnad yr èfengyl m. choîlodd neb erioed.. Os daethoft ti yn wir i hon; er tlotted ẁyt, hen- %ch i'r awr î Enaid dedwydd, nid oes dim achos da gan arighrediriiaeth, ^ac un o'th elynion, i íarnu dy obaith gwan, ría ítiyjlỳru dydd y pethau. tychaìn s o blegyd, er bod dy ddechreuaà'yn fychan } etto dy ddìivedda gyn- tyddayn ddirfaivr. Job 8, 7. Er mai megis hedyn bychan yw dy ras á'th brofiad hyd yn hyn; ettö, yŵ nhir yr áddéwid rád, lle y máe aföri oywyd yn dyfrhâu, pwy a ŵyr pa mor fuan' ŷ gellir ei ẁéìedyn bren mawr? Yma yr wyf yn gweled y gall fod yn fy nghyfarfcd ryw I'íaws mawr 0wrth-ddadleuwŷr,: rieu'wrth-dyíìiori; ammheuön, ofnauj,'cwýmpiadau', gwfthgiliadau; oerfelgarwch, diffrwýthdef, a llawer yn ychwaneg, oll o ePpil ánghrediniaeth. Llefain y fnae 'r rhaî'ri yií groch, ynmhrofiadau ac yn muçheddau proffefwŷr crefydd, nad yw 'r efèngyl, ar y goreü, yrç èallu rhoi orid bywyd a býwiolaeth Iled nychìyd, tîawd, a digyfur. I geifío dywectyd rhywfairit rriewn frofdd o'u hatteb: Y iriae hyn, yr wy '« ^ddef, yn ddigon i beri cywilydd i rái fy 'n proffefu cfediriiaethi'r efeng- y*î îe yn wir, i'r rhai mwyaf gwirioneÜdol, gwrol, a chynnyddoí o hon- y»t. Och, mor brin yw 'r arwyddion o'i chyfuron he'aeth, aç o'i f&vvyth- 1800, > g k,