Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

W. C. JONES, ARGR.AFFYBD, Y M Y N W E N T ST. ÍSDR, CAERLLEON. RHîF. IV. IONAWR, 1800. LL7FR I. Pregeth AR 2 COR. II, 15,. 10. (l'ARHAD O DU DAL. 186.) ELLÂCH denwn atjy tryâyddpen, a ddangofwyd fod ỳ teílùn yn eí gynnẁys; íeí, Fod yr Efengyl, yn y weiriidogaeth o honi, trwy fendith Duw yn fuddiol, ac yn eíFehhioi, ì ddŵyn rhai o ddynol-ryw (ý rfaai oll a'i gwîr-gredant) i gyflwr o wir ddedẃyddwch ; i undeba chym- aeithas â D'uw, yma yn y byd; ac i fwynhâd perffaith a thragywyddol 0 hono, yn y nefoedd: J'r lleìllyn arogl bywya' i fruyd. Yma yn ddíau yr ydym wedi dyfod at fôr ánfèfuroî o ras a rhyfedd- °dau. CeiRwn, gyd â chfyn'dod duwiol, y'nguŷd â pharch fFyddiog.a tìiolchgarwch, gyffwrdd â rhyw ddefnynhau o hono:: a rhodded Duw î Wi brofi gradd hèlaeth o'u meîyfdér a'u rhinwedd. Dau beth yr wyf yn bwrìadu ceino lläfarù arnynt, yn lìed fyr'. i. Di- gonoîrwydd ac addafrwỳdd gras yr efengyl, at angen pechaduriaid. 2> Ychwanegu rliywfaint meẅn fFordd o gymhwyfiad. Am_y cyntaf, íef, digonolrẅydd ac addafrwydcí gras yr efengyî, y mae r Yfgrythyrau fancìaidd yn dra chyfiawn o hono. Eu prif defîun ydyw,- 0 ddechreu llyfrau Mofes hyd ddiẅedd Datguddiad Tóan. Ond i droi eiri golwg ar ychydig fannau : Y mae 'n íì'cr mai i'achawdwnaeth i bechad- Briaid, trwy 'r efengyl, a feddyîir with y dwfr a weìodd Eàeciet, yn dyfoä *ttän odditan tiniog tý'r Arghòydd, Pen. 47, 1—\z. yn cynnyddu fwyfwy; yu dwyn bywyd, maeth, à meddyginiaeth y fíordd y rhédai. Yr un ^fyd a weíodd I'òan drachefn yn eglurach. tìaig. 22, i. Afon bur, • *d<vjfry byn/jyâ, dyfglaer felgrifial', &c. íîrwyth pren y bywyd', yn beraidd, ^ barhâus, ac yn dra rhinẅeddus', i'ẅ gael ar ei gìehnydd hi: a ŷhüh *>eddith yn llwyr-ddifìanhu o'i biaen. Afoh ydyw, y?t dyfod' aìlan 0 orfedd- fàngc Dwvj a'r Oen, medd läan—----fef, yh tarddu o Ben-arglwyddiaeth, a holl br'íodcliaethau dyrchafedig, y Tri yn Un Jehofa, a Chriír. yn eí 'wyddau Cyfryngol. Afon yw hon, nad yw ei dyfroedd ddîmjy« pallu: r gwrthwyneb y mae Emeciel yn ei gweled ar y dechreu yn ddyfroedá