Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRYSORFA YS'PRYDOL. rhif. ii. MEHEFIN, 1799. LLYFR I. Pregeih laf ar 2 Cor. ii, 15, 16. (pa'rh-ad o du dal. 13.) "\fR «i/beth yr wyf yn bwriadu fyíwí arno, mewn pèrthynas i'r pêr- -ii- arogl dan y Gyfraith, yw hÿn; Fod Duw yn gwahardd, tan boen. efgymmundod neu farwoiaeth, i Ifrael ei arferu ateu gwafanaeth, ac wrth eu blys, eu hunain. Na <wne<wch eifath i ch~wi eich hunain: hyddedgennyf yn fantlaìdd i r Arghiydd. P<wy bynnag a <wneî ei fath i arogíi 0 hono, a tiorrirymaith oddi <wrth ei bobl, Ècíbd. 30, 37, 38. Cyftal a dywedyd, Ef mai arogl bywyd ydyw, o'i iaimi-arfer, yn fy nghyíìëgr; arogl marwoí- .aeth a fydd, wrth ei gam-arfer, yn ol eich biys. Ác yn gyftelyb y gellir dywedyd am yr efengyl: Nid yw 'r Arglwydd ddím yn foddlon, ar ua cyfrif, i ddynion o'u tuedd anianol garn-ddefnydd'.o haeddiant ac eiriol- aeth ei anwyl Fab, a'r newydd,da fy 'n deiíliaw oddi wfthynt. Pwy bynnag a wnel hyn, fe 'i torrir yfflaith o gynnuüeidfa Criíi: Arógl mar<w- daeth fydd yr efengyi iddo, yn lle arogl bywyd. FeÌ y mae dynion yn eí throi yn achlyfur Pr cna=wd s fe 'i trŷ Duw hi, iddynt hwy, yn achlyfur Q farn drymtnath. Ond yma fe aüai y gofyni, Pwy, neu pa fatb bobi, ydyw y rhei'ny, fy 'n annog Duw i ddigofaint, wrth gam-drin, neu gam-ddefnyddío, ei bêr-arogl hyfryd, ac yn ei gaei yn farwolaeth, yn ìle yn fywyd, iddynt eu hanain? 1 hyn mi a attebaf, Y mae y riiai hytìny òil yn ficr o gaeî eu daî yn euog, fy 'h cymmeryd achiyfur i fyw yn eu pechodau, oddi wrth'yr hyii a giywant, ac a wyddant, am Grìft a'i eíengyl rafol. Ac, och! mof Hiofog yw 'r trueiniaid hyn, yn eu hämrywiol raddaü, aC yn ol eu gwa- hanoi gyrhaeddiadau! Y mae 'r Apoílol Pedr, wrth rybüddio rhag ar<wêin<wŷr yn y drygionì hwn, yn tynnu eu lîun yn hyll iawn; pan y dywaid, wrth fôn am eu di- wydrwydd yn llithio erail! ar eu hol, eu bod yn addo rhyddid iddynt, a hwythau eu hunain yn <wafanaeth<wyr llygredigaeth, 1 Pedr 2, 19. Rhyddid yr efengyl, yn ol áddyfg y rhai'n. oedd rhyddid i fbd yn gaethion i'w chwantau. Y mae 'r Apoítol Judas, os yw boffibl, yn eu rtodi 'n hyllach etto: Annu<wiolion,yn troì gras ein. Du<w nt i drythyll<wch, adn. 4. Y maé n boffibl fod rhai wedi cael, ac yn cael, eu galw yn Antinomiaid, gwrth- Wynebwŷr i gyfraith Dw, heb fod yn hafiddu 'r ç»w yn. ej yfty.r waetjhaf- ^793- '*