Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TjRYSOmEÂ YSBRYDOÎ* Rhif. i. ,-" EBRILL 16, 1799- lly.fr i. • PREGETH \af, AE 2 COE. ii. 15, l&.—Cafiys per-arogl Crist ydym ni i Dduw, yn y rhni Cádŵedig, ac ỳny rh&i c<dkdig. I'r naülyr ydymyn arogl marwolaeth i farnioheth; ac4'rMdll y® arogl bywyd i fywyd: a phwy sydd ddigonol i'r pethmhynt - ; , ....-.* HEB ehwiiio dim.i amgylchiadau y lle, o'r hyn nid wyf yn gweled yma ddim angenrheidrwydd neilldtiol, y mae yri ymgyhnyg i'n liystyẁethoddwrth ý geiriäu, '..; Yngyntaf, Fod Gweinidogion yr efengyl yn ber-afogl i Dduw; a'r achos paham y maent felly: Neu, mewn geiriau ereill, fod y rhai sy'n llafuriaw yn ngwir athrawiaeth Crist yn dwyn cènadwri sy'n arogli yn «fceraidd .gyda Duw; yn dra boddäol gánddo, beth bynag a fo ei der- byniad a'i heffaitb gyda y rhái a'u gwrandawant, neu a gánt gynnygiad o honi. Ae y mae eu cenàdwri fel hyn yn arogledd cymeradwy, er înwyn, neu ar gyfrif, Crist Iesu yr Arglwydd, sw.m a sylwedd eu haîh- rawiaçth, achos a gwrthddrych eu gweinidogaeth: Per-arogl Crht ydyrn ni i Dduw, SfC. Yn ail, Fod gweinidogaeth yr efengyl yn acblysur, etto ar ei rban hi yn achlysur llwyr ddiniwed, o farn a damnedigaeth drymaçh i rai sydd yn ei gwrando a'i phroffesu: I'r naill yr ydym yn arogl marwolaeth ifarw- olaeth, . * Yn drydydd, Fod yr un weÌHÌdogaeth, trwy rad ddajoni a beudith Duw, yn/uddiol, yn nérthol, ac yn effeithud, i ddwyn ereill i ystad o wir ddedwyddwch; i heddwch a chymdeithas ,â Duw yn y byd hwti, a ínwynâad jpeirffaith a thragywyddol o hono yn y nefoedd: I'rllcillyn arogl bywyâ ifywyd. Gwelwn yma hefyd, wrth ofyniad crynedig a hunan-ymwadol yr «postol (pwy sydd ddigonol i'r peihau hyn f).y fath swydd o bwys dirfawr ydyw swydd y weinidogaeth. Ac os oedd Paul sanctaidd yn addef ei annigonolrwjídd iddi, er cymmaint y doniau, y dadguddiadau, y cyn- «orthwyon, a'r Ilwyddiant, a gafodd; pwy o houom ni na ddylai atswyd a chryndod.ei feddiaunu wrth ymaflyd â hi? A phwy yn y swydd, os yw mewn un mesur yn ei «ulnabod ei hun a phwys y gwaith, a fedr beidio llefain, Brysia Arglwydd i'm cymhorth, Önd ftin y pena.u athrawiaethol a noduis, yr wyf yn bwriadu chwilio