Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-r ., GWYLIEDYDD CÍYLCHGIIAWN CYMREIP- 7** ê MEDI, 1824. BUCHEDDAU ENWOGION YR EGLWYS. ** A chennych gydwybod dda, fel yo yr hyn y macnt yn eich goganu megi« drwg- ẅrithredwyr, y cywilyddio ý rhui sydd yn beio ar eich ymafweddìad da cliwi yng Nghrist."—1 Pktk iii. 16. YR ARCHESGOB CRANMER. ( l'arhad o du dal. 229.,) ' Röaiö i esgob fod yh ddiargý- hoedd, megis goruchwyliwr Duw," yw hyfforddiad St. Paul i Titus. De- allir wrth yr hyfforddiad hwn, nid fod yn ddichonadwy iddo barhau yn hy- Iwyr ddibechod, neu heb ei wendid- au priodol; eithr y dylai ésgob a gweinidog fod yn ddiargyhoedd mewû cymhariaeth âg ymddýgiad cyffredin dyniûn y byd, gan ofalu yn ddyfalach at eu hesampl a'u buchedd, fel na féier Sr y weinidogaeth. Yr oedd ymddyg- iad yr Arch-esgob Cfanroeí yn día chyttùnot gan rnwyaf â'r rhèòl apòs- tolaidd. Ni bu neb byw yr hwn y chwiliwyd ei fuchedd gyda mẅy o fanylrwydd gelyngar, ac y býddai gwrthwynebwyr galluog yn barottach i'w gybuddo; etlo, digwyddodd iddo irwy wneuthur daioni ostegu cenfigen dynion athrodgar. Yn yr hyn y go- gauid ef megis drwg-weiíhrédwr, aml ■waith y cywilyddiwyd y rhai oedd yn beio ar ei ymarweddiad. Eithr dahwn sylw manylach ar amryw rinweddau a lewyrchent yn ei ymddygiad. Ae, yn laf, Ei ddiwydrwydd, Ni MR»ì, 1824, ofer-dreuliai un rhan o'r dydd; eifhr rharinai ei amser yn y cyfryw fodd ag oedd er gogoniant Duw, er budd i'ẃ Frehhin, néu er Ileshad i'r wlad a'r eglwys. Codai bob boreu am bump o'r gloch, á pharhai am bedair awr ỳn ei ystafell ddirgel yn darllen neu yn. gweddîo. Ni byddai ún amser yn se- gur. Arfisér y cyfrifai èi einioes ar y ddaear; oblegid hynny ceisiodd wneud y defnydd góreu o hono, a gweithio cyn i'r nos ddyfod. Trwy ei ddiwyd- rwydd cýdwybodol yn defnyddio ei amser y gallodd ysgrifennu a chy- hoeddi cyntiifer o Iyfrau crefyddol, cadw i fynu gyfeillach trwy lythyrau âg amryw o wyr dysgedig a duwiol ym Mrydain, a gwledydd tramor, ym- ddiddan á'r saẃl a gyrchent atto ar orchwylion angenrheidiol, hyd yri oed â'r gwaelaf o ddynion, a chael gair da megis deiliad caredig i'w Frenhin, a goruchwyliẃr ff'yddlon Duw: ac nid yw hyn ryfedd; canys diwydrẃydd ya ein galwedigaethau yw un o'r moddion gorei) trwy fendith Duw i gadw ymaith rûthr profedigaethaú. Nid hir y gedy y diafol segur-ddyn heb galiael iddo ryw beth i'w wneuthur. 2»il, Ei addfwynder bynod, a'i bar-. Kk