Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GWYLIEDYDD; SFF, 'CYLCHGRAWX CYMREIG. MEHEEJN, 182-1. BUCHEDDAU ENWOGION YR EGI.WYS. HANES IORWERTH VI. " lîiTiihiuoi'dd fydd dy dadmacthod." V mae gennym sicr air y prophwydi y bydd brenhinoedd yn dadmaetliod, a brenbinesau yn fuinmaeüiod i eg- lŵy8 Dduw, Êr na chyflawnwyd y brophwydoliaeth hyd yn hyn yn ei hystyr helaethaf, cawsom ei chyflawn- iad mewn rhan yn y deyrnas hon. Mor hynod fu breintiau gwladol lVy- dain, fel y rhoddwyd i ni frenhinoedd a brenhinesau, byfryd orchwyl y rhai oedd amddiffyn yr Eglwys. a chynnal gwir grefydd a rhinwedd dda. Buch- edd dduwiol a phrydferth ein bren- hiii diweddar a argraphwyd inewu llythyrenau annilcadwy ar galonnau pawb o'i ddeiliaid—pawb o'r lleiaf ag y mae eu clod yn ddyrniinol, ac a feddiannant ymsyniad o'r hyn sydd wir hawddgar a chanmoladwy. Ai'raid, gan hynny, fyddai i ni yn ein dalen- nau darfodedig goffâu rliinweddau a ganmolwyd eisoes gan eiaill gyda hy- awdledd godidoccach, a inwy parhaus na Hechau o faen a phres. Ilyn yn «nig a ychwanegwn, fod diolchgar- Wch yn gystal a chydwybod dda yn rhwyino pawb yn y deymas hon, a arddelwant eu bod yn ofni Duw, i an- rhydeddu hefyd y Ürenhin. Y mae hanes lorwerth y fied, bren- hin Lloegr, mor gyssylltiedig â hanes MEBEFf», 1824. y diwygiad gwíadol, fí>l na's dichon iV darllenydd ddeall y naill heb wybod rhyw faint am htdyut y llall. .IJarn- asom, ^aii hynny, inai buddipl i niu- ryw o'n cyleillion, a diddan hefyd ganddynt, fyddai ysgrifennu o bouom hanes hyspysol y Brenhin ieuangc rhàgoról bwunw. lîydd ei goffadwr- iaeth bob amser yn anrhydeddus gan bawb a barcho grefydd bur a dihalog- edig; eithr hanes ei fywyd a haedda sylw neiüduol pobl ieuaiugc, y rhan honno o'n darllenyddion a ewyllysiem âg awydd neillduol eu hannog yn brydlon i ddifrifwch meddwl a gwir dduwioldeb. Vn y Brenhin rhagorol hwn gallant weled esampl ardderchog 0 ryni duwioldeb mewn ieuengctid. Gwelant ef mewn oed plentynaidd yn ceisio yr Arglwydd ei Dduw á'i holl galon. Gwelantef yn ymogelyd rhag moesau drwg yr oes honoo, a'r profed- igaethau neillduol a berthyn i uchel- radd awdurdod brenhinol. Y mae yma ddigen i gynhyrfu eiddigedd duwiol yn y darllenydd ieuangc, a chywilydd a hunaii-gybuddiad nid ycbydig yn yr hen. lorwertb oedd unig fab Harri yr Sfed, a'i frenhines Jane Seymour. Ganwyd ef y 12fed o Hydref, 1537. Bu ei fam farw ychydig ddyddiau ar 01 ei enedigaeth. Daetb lorwertb i orsedd y diyrnas, ar farwolatth ei