Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF, CYLCHGRAWI CYM'REIG. • RHAGFYR, 1822. RUCHEDDAÜ ENWOGION YR EGLWYS* SYR JOIIN OLDCASTLE, ARGLWYRI) CODHAM. (Parhad o du dal, 6Q.) -1 an glybu y brenhin hyn, efe a drôdd yniaith mewn Uidiawgrwydd,, öc ni ddangosodd iddo, o'r pryd hynny allan, arwydd rawy o gyíeillach, neu ewyllys da. Y'chydig amser wedi hyn, ysgym- Unwyd ef gan yr archesgob, a bygyth- iwyd arno y gyfraith newydd a wuel- sid yn erbyn hereticiaid. Bod tym- hestl enbyd yn awr yn agoshatì'oedd eglur ddigon, ei.thr. noddfa i lechu rhagddi ni's canfyddai efe ddim. Yr u.edd. holl ryin cyfreithiau ac awdur- dodau y whidwriaelh o blaid yr ofî'eir- iaid, ac oferedd oed.d i un dyn amcanu eu gwrthsefyìl. Tybiodd gan hynny, yn ei gyíyngder, tnai da fyddai gosod oflaen y. brenhin* gyfí'es.ysgrifeuedig ei íì'ydd; a chyda hon yn ei law, yin- biliodd yn ostyngedig arno ystyried ei achos yn bwyìJog, a barnu a oedd efe yn haeddu y gerwindeb llymdost a gawsai gan yr offeiriaid. Y brenhin er hynny nid attebodd ìddo un gair, eithr traddododd ef yn * Ni aciroddwyd y gyiì'es hon yma, o her- wydd y gellir casglu ei chynnwysiad oddi- ■wrth yr atteb a roddes eí'e gwedi hynny o flaen brawdle yv archesgob, fel y gwchr yn> mlaen. RHAGFYJR, 1822. garchaior i'r Tér Gwyn, ac oddi yno y dygwyd ef yui nihen ychydig o ddyddiau o flaen yr archesgob, ac er* aill o bennaetbiaid a goreugwyr yr eglwys. Danfonasid iddo yn y cyf- auiser eglurhad byrr p athrawiaeth Eglvvys Ruíain ar y prif byngciau ag oedd mewri dadl rhyngddynt hwy a'r f Lolurdiaid, a'r rhai y disgwylid avno tf draethu yn arbenig ei feddyl- iau am danyut. Y darluaiad hwn o grèd yr oes honno sydd yn hynod iawn a haeddiannol o'n sylw difsifoi, ya gymujaiüt a'i fod yn gosod allan rai o'r cyfeilioruadau erchyll y byddai ein eyndadau diuain yn eu derbyn yn l!e efengyl ddilwgr îesu Grist. " Ffydd y Lân Eglwys," meddant, ." yw hyn—yn gyntaf, am Sacrament yr Allor, cyn gyníed ag y dywedir geiriau y cyssegriad, bod yr hyn oedd o'r blaen syiweddol fara a gwin cy~ ffredin, yn cael eu cyfuewid yn ẁir gorph a gwaed Crist, yn y cyfryw ioà(\,fel nad oes ynddynt ddim o syl- wedd ?/ bara aV gwinoedd yn perth- yn iddynt cyn eu cy$$egru.-*——Yn ail, Ram y Lân Eg'lwys am Gyffes yw, y dylai pob Cristion gyffesu ei bechodau i ofi'eiriaid a ordeäniwyd yn. ol trefn Eglwys Rufain.------Yn dryd- ydd, Ordeiniodd Crist yr ApostolPedr t Sefdisgybíiun WichlitF,