Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GWYLIEDYDD; -„ SÈF, CYLCHGRAWN CYMREIft TACHWEDD, 1820. ËPlSTOIiÂU ST. PA37Zr. ATŸ RHÜFEINÎAID. (Parhad o du dal 299.,) x äía. y canlyn dalfyriád cyfipithed- igr o ran ymddadleiiaẅl yr Epistol hwn, megis y gosòdir ef allan gan öthraw enwog elltudaidd, a thybiẃyd àr ail ystyriaeth y byddai eymmwys èi ychwanegu at yr hyn a ddyẃedwyd b'r blaen ar yr rtn achos. Amcan St.'Paul, medd yr awdwr (Michaèlis) oedd profi bod yr efeng- yl yn datguddiö cyfìaẅnder, na wydd- id o'r blaen arii dano, äc i'r hwo yr oedd gan Iuddewon a Ch^nhedloedd hawl cyfartal. Pen. 1. 15, 16. Er profi hyn, efé á ddéngys bod luddèw- on a Cbènhedloedd hefyd ** dan bechöd;" hynny yw, y cyfrifa Duw eu pechodau i'r Iuddewon, megis i'r Cenhedloedd. Pen. 1. 18. a 3. 20. Ei resymau sydd fel y canlyn :-i- fPen. 2. 1, 17,-24.) " Datgúdd- iwyd digofaint Duw yn êrbyh pob pechod, a'r sawl sydd yn attal y gwirionedd rnewn anghyfiawnder;" hynny yw, yn attal yn anghyfiawn bddiwrth y rhai tnwyaf annysgedig y ẃybodaeth a gawsant eo hunain äm ÿ gwir Dduw, ac yn pecha èu hunain, ac yn arw»n eraill hefyd i bechu, yn erbyn y wybodaeth honno. Yr oedd y Cenhedloedd yn cyfaddef gwirioneddau, eit.hr trwy eilun-addol- tâíîllWEDDj 1826« iaeth, a phechodau ysgeter efaílîÿ troseddasant yn erbyn y gwirioneddaíi a gyfaddefent. Am hynny digofaint Duw a ddaí- guddiwyd ÿn efbyn ÿ Cenhedloedd, ac a'u còspá bwynt. Cyfaddefá yr luddeẃon fẃy o ẃir- ioneddaú ná'r Cehhedloedd, ac «ttö pechasant yn eu herbýn. Gan hynny y mae pechaduriaid Iuddewig yn fẃy darostyngedig i ddigofaint Duw. Pen. 2. 1 ,-~l2. Wedi profi hỳri, ý ihae yr apostol ỳn atieb gẅrthddadláu". Gẃrthddadl laf. Yr óèdd gän ýr luddewon ẁybodaeíh fawr, äc astud- ient y gyfraith ýn ddichlyn. Atteb. Os gallai gẃybodaeth o'r gyfraith, heb ei chadw, gyfiawíihaa yfíuddew- on, ni's gallasai Duẅ gospi y Cen- hedloedd, y rhai a wyddent y gyfraitli wrth naturiaeth. Pen. 2. 13,—10. Gwríhddadl 2. Yr oedd ýr ludd- eẅofi ẃedi enwaedu arnynt. Atteb. Ni wna yr arwydd allanol o'r cyfam- mod â Duw ddim lles, tra y trosedd- wch y cyfammod hwunw. Pen, 2* 25, hyd y diwedd. Gwrthddadt 3. Ös felly ý rriäë, pá ragoriaèth sydd i'r luddew mwy nag eraill ? Atteb. Llawer yrà mhob rhyw fodd; canŷs yn gỳníaf, iddynt hwy ỳr ymddiriedwyd am ymadrodd- ion Duw. Ond niíî ýẅ eiî fhagor- freintiau yn cyfhaeddyd tfyri belled ag yr esgeulusai Duw, neu ádael ynt ddigosp en pechodatì, y ìhäi a gfŵ«fi« Rr