Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

E-r^ 1KF, CYLCHGRAWJST CYMRfiîG, HYDREF, 1826. BÜCHEDDAU ENWOGION YR EGLWYS. YR ESGOB HEBEH. Gtanwyd y gwr ardderchog hwti yo Swydd Amwythig o deulu bon- eddigaidri a goludog ; a danfonwyd ef yn yr oedran cyffrerìin i'r Brif Ysgol, lle y gwnaethpwyd ef yn aeiod o Goleg Brazen Nose. Ÿr oecid yn meddiannu o'r ríechreuad ddoniau an- ianol hynod iawo, y rhai a loywasid ac a faethasid gyda phob dyfalrwydd. Yn 1801 enuillodd y wobr flynyddol a gynnygir yn y Brif Ysgol i ysgol- heigioo ieuaingc aro y pryddest-waith goreu yn yr iaith Ladinaidd. Y tes- tun oedd Cartnen Sècuíare. Yn 1803, enniUodd wöbrẃy cyffelyb dra- çhefn art» bryddest arall yn Sa*>so«eg, ar y testun Paiestiiia * Y mae prydferthwch ac ardderchawgrwydd y gwaith rhagorol hwn mor adna- byddus i'n darllenyddion Seisnig, fel nad oesachos crybwyll am danynt, ac ni byddai hawdd eu hyspýsu i'r Cymro uniaith. Yn 1805, aurhydeddwyd ef y drydedd waith â gwobrwy arall am draethawd Seisnig, ar y testun, • Tybir mai gẃaitli yr Esgob Lipscomb, yx bwn oedd y pryd hwitnw yn ŵr ieuangc yn y Brif Ysgôl, oedd yr a>l o batth haedrí- iant. Gwnáetlipwyd hwn yn Esyob yn yr India Orllewiuol yn fuan wedi ordeinio y Dr. Heber yn EsgubCalcuUft. HYDRBF, 1826. Sense of Honour. Gan fod Mr. Heber ar yr holl achos'on hyn yn cyd-ymdrecha â'i holl gyfoeswyr a'í gyd-radrìolion ieuaingc yn y Brif Ysgol, edrychid ar ei fuddugohaethau olynol yn dra anrhydeddus i'w ddy- falrwydd a'i gynneddfau, ac inegia gwygtlon o fri ams^naeh yn yr amser i rìriyfod. Oddeutu yr amser hyn efe a sytnmudodd i Goleg Alt Souls, o'f hwn y gwnaethpwvd ef yn gyd-aelod sefydlawl ( Felloiv). Yn fuan gwedi, clywn am ei helynt yn ngwledydd tramor, ar gyfandir Ewrop. Pan or- Ihfẁyd Prẃssia gan Bonaparte a'i ftfrìdinoedd llidiawg yn 1806, çorfu ar JVlr. Heber ffb'i o Berhn, He buasai dn * ryw faint o amser yn preswyliò, ao efe a giliodd tu a'r gogledd i ymer- odraeth Rwssia. Parhaodd i ym- deithio drwy lawer o daleithian y w ad ehang bonno, a chyhoerìdwyd gao ort o't gyfeilhon rai o'i gôí-nodau ar an- sawdd y broydd hynny a'u üigolioa afrywiog. Çyhoeddotíd ei hun hefyd» ynghyich yr un amser, bryddestawd, newydd, yr hwn a hae Ida ganmol- iaeth, er na chyrhaerididd glod ei gyfansoddiad oyntaf. Fan ddychwel- odd adref i'w wiad enedigol, urdd- ^wyd ef yn weinidog yr Eglwys Sef- îydledig, a rhodrìwyd idco fywiolaetb, eglwysig tíodnet, Swydü AÌuwyihig»