SF.F, ÍJÝLCHGftÁẀtf CYMIIEIG AWST, Í82«: ÌR YMDDYGIAO Y I.fcEIDR AR Y GRpES TU AG A.T URIST, AC Aft YMDDYGtÄlJ' EIN HARGI.WYDD RENDIGEDIG Ẁ AG AT Y LLEÍDR. ífc MYFYRDOD 11, (Parhad o du'dàl. 72.) -A-c un o'r <Trwg-weithredwyr á grogasid a'i cablodd ef, gan ddywed- yd, Os tydi yw Çrist, gwared dy hun a ninnau. Ëithr y flall ä àítebödcf, ac a'i ceryddodd ef, gan ddywedyd, Onid wyt ti yn oftíi Duw, gan d'y fod dan yrun ddamnedigaeth'? A nyni yn wir yn gýfiawn; canys ÿr ydym yn derbyn yr hyn a haeddài y pethaii a *"naethom: eithr hwn ni wnaeth ddim allan o'i le. Ac efe a ddywedòd'd wrth yr lesu, Arglwydd, còfîa fi pàn ddelych i'th deyrnas. A'r lesü à ddywedodd ẃrtho, Ÿn ẃir mëddaf i ti, Heddyw y byddi gydá mi ytri mharadwys." Luc 2'3l 39,-43; Wrth fyfyrio ar y geiriau ucbód', nid allwn lai na sylwi, yn y Ile riesaf, ar ffydd y lleidr tu agat eín Fíarglwydd lesu Grist. Canys,"_'," Pa fodd y galwant ar yr hwn ni chredasant ynddo;" eithr yma ÿr y'm yn ei glywed ef ýn gaíw ár yr Árglwydd îesu, ac yn gwneuthur ei ddeîsyfiad yn hyspys iddo mewn ymadrodd b'yr'r, ond cynnwysfawr: ac am hyn ýr y'in yn çasgìu bod ganddp ffydd yn yr j Argìwydd ein Hiachawdwr. Os syl- wn ar weithrediadaü ei ffydd e.f, ac AWst, 1820. nid alîẃn ni ẅeléd ffydd'neb ond yn ei gweithrediadau, nid wyfyn amro'po na fydd i ni ddywedyd, Ha ŵr, " mawr yw dy ffydd.".—I weled byií ÿn egluracfì, sylwn yn gt/ntdj' af arngyíchiadau persónol gẃrthddryclí e'i ffydd ef y pryd hwn; ac yn aiì, ar y dysíiolaeth a dystiolaethodd eí am Grfét yn yr a'mgýlchiadau hynny. î. Yr aiiîgylchiadaa personol yr pedd ýr Arglẁydd lesu ynddynt pan y galẃodd ý Ileidr arnó.~Pa bryd ỳ gwnaeth efe felly ? N'id pan y gwnaeth Crisí. y dẃfr yn tfiri yn Cana Galilea, ac yr egluroddei ogonianf. Ioan% 13. Nid pan y porthodd efé bum inil ò wyr", heblaw gwragedda phlant, mewrt anghyfanneddle, ä phuro torth a dáti' bysgẃdyn". Maí. 14. Íô'-^2I. Nidf pan yr íachapdd efè â'i air ddyn a fuasai ýn glaf ddeunaw mlynedd■ atf Hugain. tou'n 5. 6,—9". Neu pan ÿ rboddodd efe ei olwg i ddÿn a anesid yn ddalî'. ' Ioaíí Ö. 2. Ac nìd pan yr óedd "'efé yn iachaú pob clefyd á phob afiipchÿd ýrii mhltth y bobf- Màt. 4. 23. Píeu pari ÿr oedd efë ÿti rhödio ar y m6r tymhestlawg, gatí ẃneuthuf ei dbnnau yti rísiao i hwyl- ysú' ei gerddëdiád. Mat: 14. 22, —331 Neu pan V ceryddódd efe ý gwynt tytnhestlawg, ac ÿ dywedodJ wrth y môr göstega, distawa, a bu táwelẃch m'awT. Marc 4. 3tí,—41. j\Tjd pan y dywedodd efe «rtft fërch. farw Jäirus, Yr èneCfi, cì/Jbd. À'ty a Ùfodpàd, ác " á rddíoÙd'V E'e