Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

•-. GWYLIEDYD • i C YL C H G RAW N" C T M R EIG- MEHEFIN, 1828. V Cyfieithad nesaf o unrhyw ddosparth o'r Ysgrythyrau, a soniatam Oitno, yw uo a oeríd yn Llyír-gell y diw- eddar J. Llwyd, Ysw. o Ihfod-Ûiinos, •c a werthwyd yin tnhlith «i lyfrau a'i ysgnfau eraill yohydtg o fiwyrídau yu ol. Hhao ydoedd o Efengyl foan, «r femrwn, inewo llaw dèg, y fath ag oedd m«wo arferiad o'r dríeuddegferí i'r drydedd ganrif ar-ddeg : dri cbaot o flwyddau, debygwn, yn hýn oa'r jagrif o ddechreu Genesis, yr hwn a ddarlnoiais yn fy llythyr cyntaf. Er roai yr enw a roddwyd i'r ysgrif yn Wicwar, oedd—.«« (iwa:th loan Èf- «ngylyMor," etto, yn hanes adgyforí- ìad lesu, am yr angel a ymddanghos- odd i'r gwragedd, a hi yn dyddháu i'r dydd cyntaf o'r wythnos——cyfleîr jpêiriau Matthew xxviii. 3.—«' /t'r nryeh amo oedd fel llucheden"—yn 11« *♦ A'i wynebpryd oedd fel mel/t- Yn Ngeiriadur y Dr. O. Pughe, dan y g»'r Celydd, ni cbeltr hyn—— ** Celydd Ieuun, enw tý yrn Morgan- »î, treftádaetn teulu sydd mewn fteddiant o ysgrif-lyfr Cymraeg o'r Ysgrythyrau (Bibl) wedi ei gyfieithu gau un o'u byr.aif, o gylch caunulwydd ryn y cyfieithad argraphedig." Ae yn Hanes Deheuharth gan Mr. Mailiin (Llyfr L '297, 301,) y mae yr adroddiad canlynol ar yr laith Gyni- *a*g, a'r Cyfieithiadaa YsgrytbyroU *ll«u o Gof-jfell gynutwysfswr lolo i MEHEJFl», 1826. Morg-anwg, fel y credir. —-'« M*wn tŷ a elwir Clyn Eithinog* yin mhlwy Ystrad Dyioríwg, ym Morgaowg, y« amser Eríward VL ac El>zabeth, yr oerí.i yn anneddu Fardd-wrth-fraint, a elwid Tomas Llywelyn, ac amrai o'i gyfaosoddiadáu cywram byd hedd- yw ar gof a chadw, Yr oedd efe y« iirotrstant gwresog, ac yn wladwr tnoesawl a charuaidd. Efe a drodd y Bibl Saesneg, o gyfieithad Wiliam Tyiidal, i Gymraeg dilediaith, o gylch y fìwyrídyn 1540, yr hyn fcedd fwy rnt deugatn mlynedd o flaen y cyfìeitbad Cymraeg a argraphwyd gan y Dr. Wiitain Morgan. Yr oedd cyfieithaii T. Líywelyn yn ddiweddar tawn, o* nad yw etto, mewn bod."— * * * '« Yn UyítgeW Syr Tomas Mostyn, yrt Ngloddaith, y ma« Hythyr ysgrifen- edi<r odrítwrth Tomas Llywelyn o Regoes, at y Dr. Rhisiart Davies, yr ail Esgob Prote$tanaidd yn Nhỳ Ddewt, yn ei annog i gyíìeithu yr Ys- grythyrau i'r Gymraeg; ac yn rhoddt ychydig o hanes ei gyfìeithatl ei hun. Yr Esgob clodwiw, trwy gynnorthwy Wiliam Sahbri, a gyfieithodd ac a gyhoerídodd y Testament Newydd, yn y fl. 1567. Ni fynegiri ni i'r Esgoti Dayies a W. Salsbn fenthyctaw cyf- teithad Tomas Llywelyn, ond y maa rhesymau eedeyr» o blaid bynny. Os nad yw fy awdwr yn fy ogham- arwaio, y mae Cymreigiaeth Gwent n Morganwg yb drylawn dr.wy eu holl gyfiuithéd, ym nuberthynasau cyMr'aw- rn, treigladuu perwyddindau, duli