Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GWYLIEDYD'D sef, CYLCHGRÀWN CYMREI6» MAI, 1826. BüCHEDDAU ËNWOGION YR ËGLWÎS. " HoLtAÌLÜOG Dduẃ, ỳr hẃn a gyssýlltaist ynghyd dý etholedigiòrì ỳn ün cỳfundeb k chymdeithas, yn nirgeledig gorj>h dy Fab Orist eiu Harglwydfl; caniatta i ni ras felly i ganlyn dy wynfydedig saint ym inhob rhinweddoi a duwiol fywyd, fel y delom i'r an- hhraethol lawenydd hwnnẅ, a barottoaist i'r rhai a'lh garant ýií ddiffuant, trwy Iesu Grist ein Harglwydd." äŵen. YR ESGOB JEẄEL. M« LOFF yẃ gán âmryw bbbl berchen ârluniau eu hen dadau, a'u cadẁ yn uddurniadau teuluawl. Faint mwy y dylai aelodau Eglwys Loegr aiírhyd- èddu hen dadau hybarch eu crefydd, y rhai, trwy fendith Duw, a wnaeth- pWyd yn offeryoau i dderchafu gwir dduwioldeb yn ein gwlad. Dylai énwaú y cyfryẃ föd byth tnewn coffWwriaeth, a thrä btíddiol fyddäi i'w parchusáf gynghorion, raegis hefyd arluniaü eu calonnaü a'u buch- eddau, fod yn osodedig o'n blaen yn ẃastadol. Y mae enw Esgöb Jewel yn hys- pysacb i ddarllenwyr Cymreig na'r í"han fẃyaf p'i gyfoeswýr eg(wysig èraiíi, ö herwydd y cyfìéithiad rhag- górol a wuaethpwyd o'i drchestwaith anfarwol, Diffyniad Ffydd Eglẅys Loegri Nid diolchus, gan hynny, i'w goffadwriaeth ef, na boddlaẁn gan y darllenỳdd, fyddai gadael allan o'n Cof-restr eglwysig wrda mor arddërch- og, yr h*w, trwy wlädgarwch Mr. fcyffin, a wnaethpwyd yh awdwr VLkl, 182G. Cymreíg, âc á fu yn ddiddan ac ad- eiladol i genhedlaethäü olynol yti Nghymru. Gánwyd ef ym mhlwyf Barrington, yn Nyfneint, y 24aiu o Fai, a'r fiẃyddyn o oed Crist 1522. líanai ei rîeni o deúluoedd dä Iled-gyfoeth- °S y y parthau hynny, ac yr oedd ganddynt naw eraill o blant heblaw Johìiy buçhedd yr hwn a ámcanasom yn awr ei ysgrifennu. Bwriadodd ei dad ddwyn y bachgen hwn i fynu ytt ysgolhaig, 0 herẃydd rhagoroldeb ei ddoniau, a danfonodd ef i Rydychain pan oedd yn dair mlwydd ar ddeg o oedran. Pabydd gwresog oedd eì athraw cyntaf, eithr ei ail hyfforddwr oedd Mr. John Parfchurst, yr hwn a wnaed Wedi hynny yn Esgob Nor- wich, gẅr da bucheddol, a chyfaill y diwygiad crefyddol. Bu hwn, trwy gymmorth Dùw, yn offerynol nid i'w hyfforddio mewn dysgeidiaeth ddynol yn unig, ond hefyd i oleuo ei lygaid i ganfod a gwerthfawrogi gwir- ioneddau cíefydd ddilẅgr. Parhaodd y cydnabyddiaeth adeiladol hwn rhyng- ddynt wedi i Mr. Paikhurst ymadàel