Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIEDYDD Llyfr XI.] HYDltEF, 1834. [Rhif. YWÍ./SÌ PREGETH AR MATTHEW 22. II, 12, 13. " A phan ddaeth y brcnin i inewn i welcd y gwa- Woddedigion, cfe a çanfti ynoddynheb wisg príodas ani dano: »c efe a ddywcdodd wrtho, Y cyt'aiil, pa •wld y daetho.st i nicwu yma, hcb fod genyt wiig Priodas? Ac yntau a aeth yn fud. Yna y dywcd- «<ld y brenin witii y gweinidogion, Rhwymwcti ei draed a'i ddwylaw, a cliymmerwch ef ymaith, a 'lu-Hwcli i'r tywyllwch cituaf: yuo y bydd wylolain •' ihingcian danucdd." Nid oes dim yn dangos drygioni calon dyn yn fwy na bod dynion yn ceisio twyllo Öuw. Y'mhob oes o'r byd y mae achos i ofni fod llawer wedi dyfod i eglwys Dduw u. chanddynt rith duwioldeb, eithr yn gwadu ei grym hi—mcwn gwisgoedd def- uid, ac o'u mcwn yn fleiddiaid rheibus. tyfrifwyd hwynt gan ddyaion yn wir tsraeliaid wrth eu hytnddangosiad allanol, tta yr oedd cu calonau yn llawn annuw- ìoldeb a phechod. Eithr Duw a wel ddir- gcloedd y galon, ac a wna ragor rhwng y Jîwir Gristion a'r rhagrithiwr. Amlyga o*r diwedd ei ragrith, ac a dywallt arno y gosp a'r fclidith ddyledus iddo. Gosodir allan y gwirioneddau hyn yn draeglur yn y testun, yr hwn sydd yn diweddu dam- Hieg priodas mab y brenin. Y dyn a ruthrodd i'r wiedd heb y wisg briodas Sydd yn arwyddo y Cristion mewn enw yn ünig, heb waith Yspryd Duw ar ei galon, yr hwn a ymarfcr â moddion gras, a ym- una â phobl yr Arglwydd, ac a ddisgwyl am fywyd tragy wyddol, tra y mae efe ar 5'r un pryd yn amddifad o'r nodau hyny y *hai a amlygant y gwir Gristion. Dichon i'r cyfryw un ddiangc rhag sylw dynion; eithr Duw a'i datguddia ef o'r diwedd, ac a'i geilw i'r farn. Ond i sylwi yn fwy manwl ar y geiriau, Jstyriwn dri pheth pcnnodol oddiwrth y *estun. I. Ei ddatguddiad.* II. Ei brawf. III. Eiddedfryd. I. Ei ddatguddiad. " A phan ddaeth y HYDREF, 1834. brenin î mewn i weled y gwahoddcdígion, efe a ganfu yno ddyn licb wisg priodas am dano."—Ni a wclwn yn y ddammcg hon t ryw frenin wncuthur prit>das i'w fab: pan oedd pob peth yn barod, anfonodd ei wci.s- ion i'r prif-ffyrdd i wahodd pawb a wel- ent i ddyfod i'r wledd. Yn y modd hyit. casglwyd ynghyd lîaws mawr o bobl, a lianwyd y brìodas o wahoddedigion. Ynt mhlith y rhai hyn yr oedd un yn dra gwa- hanol i'r lleill oll. Yr oedd heb wisg prîodas am dano. Nid oedd wedi ei ddilladu mcgys yr oedd yr achos yn gofyn, ac am hyny yn cael ei gyfrif fcl dyn di- gywilydd, a dim o'i eisieu yno. Dywetí rhyw un, o ba le y disgwylid i ddyn yn dyfod o'r brif-ffordd ymddangos ond yn y modd hwnw; nid ocdd yn bossibi iddo ddwyn gwisg briodas gyd â.g ef o'r brif- ffordd i'r wledd; ac nad oedd yn feius aut yr hyn agocdd tu hwnt i'w allu. Symudir yr twthddadl hon, os ystyriwn fod gwisg priodas yn barod i bob un o'r gwahoddcd- igion i'w dodi am dano cyn myncd i't wledd. Cynnygiwyd y wisg hon i'r dyn a aeth yno hebddi, yr hon a wrthododd cfc oddiar egwyddor o falcbdcr, gan dybied ei wisg ei hun yn well na'r wisg briodas. Dirmygodd y wledd, ac ni fynai gydym- ffurlìo âg arferiad y gynnulleidfa, gan eî gyfrif ei Imn yn rhy ucbel i wisgodillad gwr arall; ac felly, dros bcn pob rheolau, ymwthiodd i mewn i ganol y gwahodded- igion heb addasrwydd i'r llc. Neu o bossibl bod ei wisg yn debyg yn ci dull i'r wisg briodas, gan nad oedd neb o'r gwa- hoddcdígion yn gweled un math o fai arni- Eithr pan ddaeth y brenin i weled y gwa- hoddcdigion, yn y fan gwelodd y gwahan- iaetb, ac a eglurodd y troseddwr. Yn y ddammeg hon, y wledd briodas a ddeng- ys allan y golud anchwiliadwy o ras sydd yn Nghrist er diwallu ein heneidiau. O O