Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIEDYDD. Llyfr XI.] AWST, 1834. [Rhif.>37. A .. PREGETH AR GONFFIRMASIWN.* Act. viii. 14, 15, 16, 17. " A phan glybu yr apostolion yn Jerusalem, dder- '•yn o Samaria air Duw, liwy a anfonasaut atynt Petr ac Ioan. Y rliai wedi eu dyfod i waered, a Weddiasant drostynt, a'r iddyntdderbyn yr Yspryd 'üán. (Janys etto «id oedd efe wedi syrthio ar neb 0 bonynt: ond yr oeddynt yn unig wedi eu btd- yddio yn cnw yr Arglwydd Iesu. Yna bwy a ddod- 'sant eu dwylaw artiynt, a hwy a dderbyniasant yr Ÿspryd Gliu." Fy mwriad presennol yw cymrawyso y 'han hon o'r ysgrythyr sydd dan sylw at y ddefod o Gonffirmasiwn, yn ol arferiad y rhan fwyaf o esponwyr, ynghyd â'r Eg- Wys Apostolaidd yn gyffredinol. Er am- ddiffyn y cyfryw arferiad, megys y defn- íddir ef yn bresennol gan Eglwys Loegr, ^drychwn pa awdurdod a chefnogaeth a ^derbyn oddiwrth y weithrcd hon o eiddo Vr Apostolion. Yn awr, pa fath esiampl % osodasant hwy, y rhesymau a roddasant, l'r fath annogaeth a adawsant i'w dilyn- ^yr, ac i'r holl ffyddloniaid, yn y gor- ^hwyl hwn, sydd i'w canfod yn eglur, ^ybygaf, oddiwrth yr ystyriaethau can- hnoU— I. Sylwu oddi yma, fod rhyw beth yn tahwanegol yn angenrheidiol i'w wneuth- ^r yu gyffredin dros y sawl ag a dderbyn- 'Wyd eisoes trwy fedydd i'r Eglwys er 8icrhau doniau yr Yspryd Glân. II. Ymddengys i'r cyfry w ddoniau gael *tt cyfranu trwy weinidogaeth y gradd ttchaf o swyddogion yn yr Eglwys. III. Fod eu gweinidogaeth ar yr ach- 'ysur hwn yn gynnwysedig o weddi ac ^rddodiad dwylaw. IV. Yr effeithioldeb o'r moddion hyn i drigolion Samaria, a'r mawr'lles a ellir V n rhesymol ei ddisgwy 1 oddiwrthyr arfer- 'ad o honynt mewn perthynas i Gristiou- Ogion yn gyffredinol. I. Sylwn, fod rhyw beth yn ychwancg • Gwel y Gwyliedydd, Llyfr VIII. am y fl. 1831, Hhifyn Awst, tu ditlcn ¥42. awst, 1834. i'w wneuthur dros y rhai a dderbyniẅyd eisoes i'r Eglwys trwy fedydd er cael o honynt rasusau yr Yspryd Glân. Os yd- yw arferiad yr Apostolion i'w gymmeryd fel arddangosiad o'u barn hwy, y mae dau amgylchiad yn llyfr yr Actau ag sydd yn sefydlu y pwngc hwn tu hwnt i un ani- mheuaeth. Yma y gwelwn y Samariaid yn cael eu troi a'u dychwelyd, yn credu yn ofalus ac yn wresog yr athrawiaeth Gristionogol, a'u derbyn i braidd a theulu Crist trwy fedydd; ond etto, er gwneuth- ur y dechreuad yn gyfan-gwbl, danfon- wyd yr Apostolion i waered, fel yr erfyn- ient am y cynnorthwyon a'r gálluoedd hyny, y rhai nid oeddynt etto wedi syrthio ar neb o honynt, er eu bedyddio yn enw yr Arglwydd Iesu. Y mae yr amgylchiad arall yn achos St. Paul, pan yr oedd yu aros yn Ephesus yn tnawr gadarnhau y sicrwydd hwn. Efe, wrth holi, a dde- allodd fod disgyblion yno, y rhai nid yn unig ni dderbyniasant yr Yspryd Glâu, eithr ni chawsent gymmaiut achlywed fod Yspryd Glân, wedi eu bedyddio i fedydd Ioan. Yna yn flaenaf oll, cyn gweinyddu iddynt yr ordinhad o fedydd " yn enw yr Arglwydd Iesu," efe a eglurodd iddynt natur yr unrhyw. Ar ol hyn y canlyn, " Wedi i Paul ddodi ei ddwylaw arnynt, yr Yspryd Glân a ddaeth arnynt." Yn awr, fod arddodiad dwylaw yu ddefod wahanol oddiwrth fedydd, ac yn un o eg- wyddorion athrawiaeth Crist, nid rhaid wrth well tystiolaeth na'r Epistol at yr Hebreaid, pen. ü. 1, 2, &c. Ac nid Uai eglur y w fod yn cymmeryd lle ar ol y ddef- od hon dywalltiad o'r Yspryd Glân yn gwbl wahanol oddiwrth unrhyw beth a dderbyniwyd mewn bedydd; o herwydd paham y gelwir Conffirmasiwn yn sel neu insel gan amryw hen awduron. A thybir hefyd fod cyfeiriad yn cael ei wneuthur Ff