Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIEDYDD. Llyfr X.] MEHEFIN, 1U33. [Rhif. 182. PREGETH DRADDODWYD YN EGLWYS LL-----DI)-----L, EBRILL 14, 1833, SEP SUL DIOLCH CYHOEDD AM SYMUD YMAITH YR HAINT, SEF Y CHOLERA MORBliS. I Samuel *. 6. ' Yr Arglwydd sydd ÿn marwhaa, ac yn bywbau." Yn holl Air Duw nid ocs un gwirionedd ftglurach na'i fod Efe, yn ol ei ewyllys ei hun, yn gwneuthur a fyno â llu y nefoedd, Uc â thrigolion y ddaear; ac nad oes a at- talio ei law ef, neu a ddywedo wrtho, IJeth yr wyt ti yn ei wneuthur. Dan. 4. 35. Yn wir, nid yW yr holl Ddatgudd- iad dwyfol yn ddim amgen na thystiolacth 8icr i ni o'r modd y mae Duw yn ymddwyn ut blant dynion. Ác er mai prif ddiben a gwrthddrych y gair sanctaidd ydyw myn- egi trefn a moddion iachawdwriaeth dra- gywyddol dynolryw. Ni a gawn ynddo hefyd, ym mhob man, ddangosiad grasol fel y mae Duw yn dwyn ym mlaen ei Iy w- odraeth foesol yn y byd hwn. Gwelir ei law Hollalluog ef yn ein holl amgylchiad- au, yn Uwyddo, neu y'n ceryddu dynion neillduol, a chenhedlaethau Uiosog. Ond er hyny, y mae dynion yn y byd, y rhai, hwyrach, na wadant fod Duw, a geisiant, " drwy rith philosophi a gwag dwyll," gredu eu hunain, a pherswadio ereill, nad ydy w Efe yn ymweled à dynolry w fel hynt ond eu gadael yn hollol i drefn anghyf- hewidiol cyfreithiau natur, ac i'w ham- rywiol ddychymygion eu hunain. Ni fyn- wn lefaru yn ddirmygus am wir ddoeth- ineb a fyddo yn ceisio j n ddifrifol adnabod % dea.ll ansawdd a threfn y greadigaeth; canys hyn a arweinia yn sicr i gydnabod a moli y Creawdwr, ei allu, ei ddoethineb, a'i anfeidrol ddaioni. Eithr syllu ar nef a daear, ac ymfoddloni ar hyny yn unig, heb ddyrchafu y golwg a'r galon at brif a.chos, ac Awdwr mawr pob peth, a ar- wain i animheuaeth, neu ddiystyrwch cy- wilyddus ■ Dduw. MEHEFIN, Il$:l3. Ai rhesymol meddwl, wedi i'r Hollallu- og greu ybyd, a'i osod mor rhyfeddol a harddwych ar y gwagle, iddo ei roddi i fynu, ac ymadael â gwaith ei ddwylaw megys un Uuddedig, neu fel pe blinai Cre- awdwr cyrau y ddaear.' Yr un cariad a'r daioni annherfynawl ag a'i cymmellodd i greu, sydd yn peri iddo, yn ddiammeu, lywodraethu, cadw, a chynnal y cwbl oll. Yn ddiau, pe yr attaliai efe eilawoddi- wrth y gwaith ond am un diwrnod, neu un mynyd, pallai goleuadau y nefoedd yn eu gyrfa, a'r ddaear gan ymddattod a syrthiai i'w chyflwr cynteíig, gwag ac afluniaidd Mae ein profiad a'n rheswm ein hunain yn dangos i ni yn eglur ein bod yma dan olwg a gofal rhagluniaeth Duw, heb yr hyn, yn wir, truenus dros ben a fyddem. Genir dyn yn waelach, a mwy diallu, na'r holl greaduriaid; ac yn holl ystod ei fyw- yd y niae yn ddarostyngedig i ddrygau a blinderau aneirif, y rhai na's gallai, heb ofal goruwch-naturioi, byth eu gwynebu. Mae ei gydwybod hefyd o hyd, drwy ei hyfforddi, ei geryddu, neu ei argyhoeddi, yn dwyn tystiolaeth oddi fewn i ddyn ei fod ef beunydd dan lywodraeth ddwyfol, mewn cyflwr o brawf yma, a than ddis- gwyliad anhebgorol o gyfiawn farn Duw ar ol myned oddi yniii. Yr awrhon, gan hyny, Uaw Duwagyd- nabyddir yn yr Ysgrythyrau sanctaidd ar bob achos; ac felly, yn ol cynghor yr apostol, ni a ddylem lefaru yn ol geiriau Duw. Trwy Naainan y Syriad y rhodd- asai yr Arglwydd ymwared i Syria. " Yr ydym yn hysbysu i chwi y gras Duw a roddwyd yn eglwysi Macedonia," mcdd yr apostol, gan arwyddocau, wrth hyny, X '